Försäljning

Säljer du tillräckligt till dina befintliga kunder?

2022/03/30 • Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist, Grundare av Försäljningschefen Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag. www.forsaljningschefen.se

När man pratar försäljning har jag mer och mer insett att gemene man kopplar det till att skaffa nya kunder. Alltför ofta stöter jag även på människor som arbetar med försäljning vilka likställer det med det jag skulle kalla nyförsäljning, dvs att skaffa nya kunder till företaget.

Ingenting skulle kunna vara mer fel enligt mig, försäljningen är något som fortsätter även efter första affären. Då handlar det om att sälja mer och fördjupa samarbetet med kunden.

Även om det i många fall är enklare än att skaffa en ny kund är det absolut ingenting som sker av sig självt. Det är också ofta så att det finns mycket stora pengar att hämta i arbetet med att utveckla dina kunder.

När jag börjar arbeta med en ny kund gör jag ofta en analys över vilken potential det finns att utveckla deras försäljning. Allt som oftast blir ledningen förvånad över vilken stor potential det finns att sälja mer. Det är inte helt ovanligt att man kan både dubbla eller trippla omsättningen bara genom att sälja mer till befintliga kunder. Det är egentligen något ganska grundläggande vi talar om här men trots det missar många detta relativt enkla sätt att skapa tillväxt.

Några enkla råd på vägen är att börja med att titta på potentialen hos dina befintliga kunder – vad mer går det teoretiskt att sälja till dem? Utgå här från ert befintliga erbjudande. Många kan lätt ta fram nya erbjudanden och kraftigt öka potentialen. Fördela sedan kunderna i olika grupper beroende på potential och lägg upp en plan precis som du gör gällande nyförsäljningen.

Om du gör ovanstående är det inte osannolikt att du kraftigt kan öka din försäljning med relativt enkla insatser.