Chat with us, powered by LiveChat Permission och tjänstledighet | Säljarnas Riksförbund
HemAnställning & trygghetPermission och tjänstledighet

Permission och tjänstledighet

Det finns en mängd lagar som ger den anställde rätt till ledighet inom den privata sektorn. Exempel är ledighet för vård av barn, semester och studieledighet. I flertalet av de väsentligaste kollektivavtalen regleras möjligheterna till permission, tjänstledighet och annan ledighet.

Permission från jobbet

Definitionen för permission är »kort ledighet med lön« och beviljas i regel bara för del av arbetsdag. Arbetsgivaren har ensam bestämmanderätt om permission från jobbet ska beviljas. Praxis på när permission beviljas skiljer sig från arbetsgivare till arbetsgivare.

Permission beviljas normalt vid:

  • Eget bröllop
  • Egen 50-årsdag
  • Hastigt påkommande sjukdomsfall inom tjänstemannens familj
  • Nära anhörigs död, begravning eller gravsättning

När det gäller de två sistnämnda punkterna kan permission beviljas för en eller flera dagar. Där påsk-, midsommar- och julafton ej är sedvanliga fridagar bör permission beviljas under dessa dagar i den mån så kan ske utan olägenhet för verksamheten i företaget.

Rätt till tjänstledighet

Definitionen för tjänstledighet är »ledighet minst en dag utan lön«. Du kan få rätt till tjänstledighet om arbetsgivaren finner att så kan ske utan olägenhet för verksamheten vid företaget eller organisationen. På den privata sektorn saknas motsvarande de regler som återfinns på den statliga sektorn.

Annan ledighet

Annan ledighet beviljas för del av dag med löneavdrag om arbetsgivaren finner att så kan ske utan olägenhet för verksamheten i företaget.