Bli medlem
HemAnställning & trygghetKollektivavtal – Säljare

Kollektivavtal – Säljare

Säljare har länge omfattats av kollektivavtal för tjänstemän som saknar särskilda villkor om rörlig lön, som till exempel provisionsberäkning och redovisning. Därför har vi tagit fram ett kollektivavtal för säljare. Läs mer om vilka fördelar det finns med att vara anslutet till vårt kollektivavtal och vilka förmåner det innebär – både för företag och dig som anställd.

Ett kollektivavtal för företag inom säljbranschen

Vi har i första hand tagit fram ett kollektivavtal för företag inom säljbranschen, där säljarna utgör en stor del av företaget. Ett kollektivavtal anses idag vara en ”svensk standard”, närmare bestämt en måttstock på att man som företag är en seriös arbetsplats, med struktur och tydliga villkor för alla anställda. Arbetsförmedlingen och försäkringskassan kräver till exempel att företag ska vara kollektivavtalsanslutna för att de ska få söka nystartsstöd, lönebidrag och andra bidrag.

På Säljarnas kontaktar många medlemmar oss i frågor om vad som gäller för semester, sjuklön, föräldralön, pension och uppsägningslön när man har provisionsbaserad lön.

Den huvudsakliga skillnaden i jämförelse med andra kollektivavtal är vårt innehåller tydliga regler, beräkning och redovisning av rörliga lönedelar.

Kollektivavtal även för tjänstemän utan rörlig lön

I vårt kollektivavtal kan även tjänstemän utan rörlig lön innefattas. Precis som säljare kan omfattats av kollektivavtal för andra tjänstemän, kan naturligtvis vårt kollektivavtal tillämpas på andra tjänstemän än säljare.

En kvalitetsstämpel som förenklar

Förutom att man som kollektivanslutet företag får en ”kvalitetsstämpel” och kan söka olika bidrag så förenklar ett kollektivavtal avsevärt för en arbetsgivare. Många av de förhållanden som arbetsgivaren annars måste komma ihåg att skriva in i ett anställningsavtal är redan reglerade i och med ett kollektivavtal. Det gör att eventuella meningsskiljaktigheter med anställda minskar, och vid förhandlingar enligt §11 i MBL (som alla arbetsgivare är skyldiga att följa) har man bara en förhandlingspart istället för flera. Det förkortar informationsvägen mellan företag och anställda.

Kontakta oss så berättar vi mer och svarar på eventuella frågor. 08-617 02 00

Säljarnas kollektivavtal

Kollektivavtal för egenanställda

Kollektivavtal för callcenter