Försäljning

”Jag vill utvecklas”

2022/03/30 • Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist, Grundare av Försäljningschefen Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag. www.forsaljningschefen.se

I olika former är det en fras som återkommer när man pratar med människor kring deras arbete – jag vill utvecklas, jag vill ha utveckling. Nyligen kom jag in på ämnet med en amerikansk bekant som arbetat i Sverige en tid nu. Diskussionen började med behovet av att utveckla sig för att vara relevant i framtiden i samband med digitaliseringen.

Väldigt förenklat landade vi i att både i Sverige och USA finns mer eller mindre förståelse för att man behöver utvecklas för att vara relevant. I Sverige låter vi i mångt och mycket arbetsgivaren ta ansvar för vår utveckling medan man i USA istället tar ett större eget ansvar.

Till viss del kan skillnaden säkert förklaras med att vi har olika arbetsmarknader med framförallt helt olika anställningstrygghet och rörlighet på arbetsmarknaden

Vi kom dock fram till att sin egen utveckling borde vara något man som individ i större utsträckning vill, och tjänar på att, äga och ta ansvar för.

Ytterst få av oss vill eller får ens arbeta hos samma arbetsgivare hela livet. Alltså är den enda som är med mig hela mitt yrkesliv jag själv.

I dag har det heller aldrig varit så enkelt och billigt att ta ansvar för sin egen utveckling. När jag just hade börjat arbeta fanns det förvisso en del kurser man kunde anmäla sig till med de var klassrumsledda och med relativt hög prislapp. 

Idag finns det många helt kostnadsfria utbildningar på nätet, är du villig och betala en liten summa kan du hitta kurser i alla ämnen.

Att vilja utvecklas i din karriär är bra! Att förvänta dig att din arbetsgivare skall ta hela ansvaret för din utveckling är inte bra.

Vill du utvecklas? Bestäm vad du vill göra och sätt igång!