HemAnställning & trygghetKollektivavtal – SäljareSäljaravtalet

Säljaravtalet

Säljare har länge omfattats av kollektivavtal för tjänstemän som saknar särskilda villkor om rörlig lön, som till exempel provisionsberäkning och redovisning. Därför har vi tagit fram Säljaravtalet.

Ett kollektivavtal anpassat för säljare

Kollektivavtal har idag blivit en “svensk standard”. En måttstock på att man som företag är en seriös arbetsplats, med struktur och tydliga villkor för alla anställda. Arbetsförmedlingen och försäkringskassan kräver till exempel att företag ska vara kollektivavtalsanslutna för att de ska få söka nystartsstöd, lönebidrag och andra bidrag. 

På Säljarnas kontaktar många medlemmar oss i frågor om vad som gäller för semester, sjuklön, föräldralön, pension och uppsägningslön när man har provisionsbaserad lön.

Den huvudsakliga skillnaden i jämförelse med andra kollektivavtal är att Säljaravtalet även innehåller tydliga regler, beräkning och redovisning av rörliga lönedelar.

Många arbetsgivare tycker också att det här är krångligt. De senaste åren har vi fått fler och fler förfrågningar om kollektivavtal från arbetsgivare med säljorganisationer som tillämpar rörlig lön. Berättar Wilhelm Kaldo, förbundsjurist på Säljarnas.

Även för tjänstemän utan rörlig lön

Vi har tagit fram Säljaravtalet i första hand för företag där säljarna utgör en stor del av företaget, och där rörliga lönesystem som till exempel provision och bonus är vanliga. Men precis som säljare kan omfattats av kollektivavtal för andra tjänstemän, kan naturligtvis Säljaravtalet tillämpas på andra tjänstemän än säljare.

En kvalitetsstämpel som förenklar

Förutom att man som kollektivanslutet företag får en ”kvalitetsstämpel” och kan söka olika bidrag så förenklar ett kollektivavtal avsevärt för en arbetsgivare. Många av de förhållanden som arbetsgivaren annars måste komma ihåg att skriva in i ett anställningsavtal är redan reglerade i och med ett kollektivavtal. Det gör att eventuella meningsskiljaktigheter med anställda minskar, och vid förhandlingar enligt §11 i MBL (som alla arbetsgivare är skyldiga att följa) har man bara en förhandlingspart istället för flera. Det förkortar informationsvägen mellan företag och anställda.

I kollektivavtalet för Säljare, eller ”Säljaravtalet”, som det kallas kan även tjänstemän utan rörlig lön innefattas.

Kontakta Säljarnas så berättar vi mer och svarar på eventuella frågor.