Chat with us, powered by LiveChat Säljarnas förbudsstyrelse | Säljarnas.se
HemOm säljarnasKontakta ossFörbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

Säljarnas förbundsstyrelse består av förbundets ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen träffas minst varannan månad. Förbundsstyrelsens uppdrag är att se till så att kongressens olika beslut genomförs samt leda förbundets verksamhet.

Ordförande

Fredrik Håkansson
070-551 4123
fh.hakan@gmail.com

Vice ordförande

Johan Rydelius
Mobil 072-501 85 28
johan@rydelius.eu

Ledamöter

Johan Rydelius
Mobil 072-501 85 28
johan@rydelius.eu

Ellen Oscarson
076-945 49 45
ellen.oscarson@gmail.com

Patrik Wretman
Mobil 070-292 90 82
patrik@anderssons.com

Petra Löfstrand
070-534 23 00
petra@lofstrand.org

Suppleanter 

Kevin Soumaoro
070-462 5033
Kevin.Soumaoro@outlook.com