HemOm säljarnasKontakta ossFörbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

Säljarnas förbundsstyrelse består av förbundets ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen träffas minst varannan månad. Förbundsstyrelsens uppdrag är att se till så att kongressens olika beslut genomförs samt leda förbundets verksamhet.

Ordförande

Fredrik Håkansson
Vi hänvisar att ringa 08-617 02 00
Fredrik.Hakansson@saljarnas.se

Vice ordförande

Johan Rydelius
Mobil 072-501 85 28
johan@rydelius.eu

Ledamöter

Johan Rydelius
Mobil 072-501 85 28
johan@rydelius.eu

Ellen Oscarson
076-945 49 45
ellen.oscarson@gmail.com

Patrik Wretman
Mobil 070-292 90 82
patrik@anderssons.com

Suppleanter