Bli medlem
HemAnställning & trygghetKollektivavtal – SäljareKlart med bättre kollektivavtal för telefonsäljare

Klart med bättre kollektivavtal för telefonsäljare

Säljarnas Riksförbund och Kontakta har tecknat ett unikt kollektivavtal för telefonsäljare. Målsättningen är att fler företag ska kunna teckna kollektivavtal anpassat för personal som arbetar med försäljning via telefon. Det ska skapa förutsättningar för en trygg arbetsmarknad.

Det kollektivavtal som tidigare funnits har inte varit tillräckligt anpassat till telefonförsäljaryrket – eller så har kollektivavtal inte tillämpats alls. För att kunna erbjuda ett anpassat och tillgängligt avtal för säljare har nu ett unikt kollektivavtal tagits fram av Säljarnas Riksförbund och Kontakta.

Det nya kollektivavtalet innehåller förutom det ordinarie regelverk som redan finns i Säljarnas kollektivavtal för säljare, även tydliga regler för anställningsformer, arbetstider, lägstalön samt beräkningar för hur lönegrundande olika rörliga ersättningar är vad gäller semester, sjuklön, föräldralön, pension och uppsägningslön. Säljaravtalet är specialanpassat för personal som arbetar med försäljning via telefon.

– Säljarnas Riksförbund är specialiserade på villkor och regler för säljare samt lönesättning där rörliga löner ofta är vanligt. Våra jurister har hög kompetens inom området. Därför har vi tagit fram en specialvariant av Säljaravtalet som på ett mycket bra sätt riktar sig specifikt till telemarketing, säger Jan Zetterström, Säljarnas förbundsordförande.

Kontakta välkomnar det nya avtalet och ser positivt på ett samarbete med Säljarnas Riksförbund.

– Många företag vill teckna kollektivavtal för sin personal, men har av olika skäl inte kunnat då existerande avtal inte har varit anpassade för verksamheter med renodlad telemarketing. Nu erbjuder vi ett avtal som utöver anpassningar i regelverken också anger en lägstalön, så att anställda kan känna sig trygga både vad gäller anställning och lön.

Försäljning via telefon, s.k. telemarketing, blir allt viktigare för företag och organisationer. På en marknad där allt fler kundmöten sker på distans är telefonen oslagbar som säljkanal, då telefonen på många sätt erbjuder hög effektivitet för kommunikation människor emellan. Antalet anställda som arbetar med telefonförsäljning ökar stadigt och erfarenhet av telefonförsäljning är idag meriterande i många sammanhang.

Fakta:

Säljarnas Riksförbund Säljarnas är ett opolitiskt och fristående ideell organisation som styrs demokratiskt av medlemmarna som givit oss förtroendet att driva deras intressen i ett större perspektiv. Säljarnas bildades år 1884 och är ett av Sveriges äldsta fack- och yrkesförbund. Historiskt har förbundet alltid varit specialiserat gentemot handelsresande, agenter, säljare och andra verksamma inom försäljning. Allt för att trygga deras yrkesverksamma vardag och även deras framtid efter pensioneringen.

Kontakta är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler. Kommunikation på distans med kunder och konsumenter är en mycket central del av den verksamhet Kontaktas medlemmar bedriver. Kontakta belönar årligen medlemmar som erbjuder seriösa och etiska kundmöten med kvalitetsutmärkelsen ”Trygg Kundkontakt”.

Kontakt:
Jan Zetterström, Förbundsordförande Säljarnas, tel 072 726 63 53, mail jan.zetterstrom@saljarnas.se
Tina Wahlroth, VD Kontakta, tel 0735 66 55 22, mail tina.wahlroth@kontakta.se