HemAnställning & trygghetInkomstförsäkring – Säljare

Inkomstförsäkring – Säljare

Om du är yrkesaktiv medlem hos oss ingår en inkomstförsäkring i medlemskapet. En inkomstförsäkring för säljare ger ett bättre ekonomiskt skydd om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Försäkringen skyddar upp till 50 000 kronor i som längst 60 dagar. Du kan också välja att teckna tillägg som försäkrar en högre inkomst och förlänger tiden med ersättning. Dina första tre månader ingår ett tillägg i din försäkring som förlänger tiden med ersättning.

Är du intresserad av att veta mer om försäkringsvillkor för inkomstförsäkring hittar du mer information här.

Vad är inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkring är en typ av försäkring som kompletterar a-kassan vid arbetslöshet. Även om man arbetat inom sitt yrke under många år kan konkurrensen på dagens globala marknad ibland göra att man måste finna sig i att söka nytt arbete. Inkomstförsäkring och a-kassa fungerar tillsammans för att ge en mer omfattande ekonomisk trygghet, där inkomstförsäkringen fyller ut de luckor som a-kassans begränsade ersättning lämnar.

När du går med i Säljarnas ingår en basförsäkring (inkomstförsäkring) i medlemskapet, som också täcker din provision.

Så fungerar a-kassa och inkomstförsäkring

En av de vanligaste frågorna som Säljarnas får är om hur en inkomstförsäkring för säljare faktiskt fungerar i praktiken. Många vill helt enkelt veta vad som gäller i just ens specifika situation. En mycket bra fråga tycker vi och det lättaste sättet att beskriva det på är följande:

  • En förutsättning för att kunna få ersättning från din inkomstförsäkring är att du är medlem i en a-kassa och har beviljats inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från a-kassan. Du måste också ha haft försäkringen i minst 12 månader, en period som kallas för kvalificeringstid.
  • A-kassan betalar bara ut ersättning beräknad på 80 procent av en månadsinkomst före skatt upp till 33 000 kronor, även om du tjänat mer än så, vilket de flesta av Säljarnas medlemmar gör.
  • Har du en månadsinkomst som överstiger a-kassans inkomsttak försäkras upp till 80 procent av den överstigande inkomsten.
  • Om du blir arbetslös och omfattas av basförsäkringen kan du som har en månadsinkomst på högst 50 000 kronor få en sammanlagd ersättning från a-kassan och inkomstförsäkringen som är beräknad på upp till 80 procent av din tidigare månadsinkomst före skatt, i 60 ersättningsdagar – cirka 3 månader.
  • Säljarnas kan självklart hjälpa dig att visa hur du skall räkna på just din inkomst om du önskar mer information. Om du vill veta mer om hur försäkringen fungerar eller ansöka om ersättning kontaktar du Bliwa. På https://www.bliwa.se/saljarnas finns mer information. 

Mer information

Även om man är säker på att man vill skaffa sig all den trygghet man kan om man skulle bli ofrivilligt arbetslös är det lätt att känna att djungeln kring alla regler som omger just inkomstförsäkring och löneförsäkring kan var svår att navigera sig igenom. Då ämnet är viktigt bör man dock se till att man helt och fullt förstått vad som gäller för just ens egen situation redan innan man väljer att teckna försäkringen.

Hos Säljarnas bryr vi oss om att du skall få svaren du behöver och känner dig trygg med. På bliwa.se/saljarnas hittar du därför mer information och vanliga frågor och svar om vår inkomstförsäkring för säljare. Känner du att du i stället vill prata med någon direkt eller har specifika frågor om vad som gäller för just dig kan du också kontakta:

Bliwas kundtjänst: 08-696 22 80, inkomstforsakring@bliwa.se
Öppettider: kl 8.00-17.00

Säljarnas medlemsservice: 08-617 02 00, info@saljarnas.se
Öppettider: kl 8.00-17.00

Vanliga frågor och svar

När får man inkomstförsäkring?

För att vara berättigad till ersättning från en inkomstförsäkring krävs det att du är medlem i en a-kassa och att du har fått godkänt på din ansökan om inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från just den a-kassan. Dessutom är det viktigt att du har varit försäkrad i åtminstone 12 månader – en period som ofta kallas för kvalificeringstid.

Vilka villkor gäller för inkomstförsäkring?

För att vara berättigad till vår inkomstförsäkring måste du uppfylla specifika villkor. Du behöver vara medlem i Säljarnas och även ha tecknat försäkringen. Viktigt är att en 12 månaders kvalificeringstid gäller, där du måste ha varit både medlem och försäkrad under denna tid för att kvalificera dig för ersättning. Genom att ansluta dig tidigt till både basförsäkringen och eventuell tilläggsförsäkring säkerställer du att du kan ta del av försäkringens fördelar så snart som möjligt efter att arbetslöshet inträffar.

När upphör försäkringen?

Säljarnas inkomstförsäkring för säljare gäller som längst till och med månaden före den då du fyller 66 år. Dessutom kan försäkringen upphöra att gälla tidigare om gruppförsäkringsavtalet avslutas eller om du väljer att lämna förbundet.