Chat with us, powered by LiveChat Policys - Säljarnas
HemKunskap & inspirationPolicys

Policys

Alkohol- och drogpolicy

Vi rekommenderar dig att besöka Arbetsmiljöforum för uppdaterad information.

Bisyssla

Exempelklausul:

“Den anställde får inte inneha annan anställning eller engagera dig i annan affärsverksamhet utan Bolagets föregående skriftliga samtycke. Den anställde får inte heller i övrigt engagera sig i annan verksamhet i sådan mån eller omfattning att det skäligen kan antas inverka menligt på anställningen utan Bolagets föregående skriftliga samtycke.”

Observera att arbetsgivaren med stöd av en dylik policy aldrig kan hindra sådan sidoverksamhet som är skyddad i lag. Som exempel kan nämnas deltagande i fackligt arbete enligt förtroendemannalagen, eller deltagande i hemvärnet enligt förordningen om frivillig försvarsverksamhet m.m. 

Är du osäker på om en viss sidoverksamhet som du är engagerad i är tillåten eller inte, ta kontakt med förbundets jurister för närmare rådgivning.

Bilpolicy

Dags att skriva avtal om förmånsbild? Ta hjälp av vår mall.