Bli medlem
HemAnställning & trygghetInkomstförsäkring – SäljareTilläggsförsäkring – tid

Tilläggsförsäkring – tid

I ditt medlemskap i Säljarnas ingår en inkomstförsäkring (basförsäkring) som kan ge dig ersättning vid ofrivillig arbetslöshet i upp till 60 dagar. Du som ny medlem får nu även den frivilliga tilläggsförsäkring – tid utan kostnad i tre månader. Med tilläggsförsäkring – tid kan du förlänga ditt skydd i ytterligare 60 dagar till sammanlagt 120 dagar.

Vi bjuder på tilläggsförsäkring – tid i tre månader

Från och med den dag du blir medlem omfattas du av basförsäkringen. Du omfattas samtidigt även av den frivilliga tilläggsförsäkring – tid som de första tre månaderna är kostnadsfri. Om du vill behålla tilläggsförsäkring – tid efter den kostnadsfria perioden betalar du den avi som Bliwa skickar hem till dig. Kostnaden är 135 kronor per månad. Det är viktigt att du först tar del av förköpsinformationen som du hittar på bliwa.se/saljarnas.

Sänkt pris i Säljarnas Inkomstförsäkring – tilläggsförsäkring Tid

Från 1 januari 2023 sänks priset i tilläggsförsäkring Tid till 105 kronor per månad (tidigare 135 kronor per månad)

Höjd slutålder till 66 år

Från 1 januari 2023 höjs slutåldern i inkomstförsäkringen från 65 år till 66 år. Den höjda slutåldern gäller i såväl bas-som tilläggsförsäkring och omfattar dig som är född 1958 (fyller 65 år under 2023) eller senare. För dig som är född 1957, och därmed fyller 65 år under 2022, gäller fortsatt slutålder 65 år.

Du kan tacka nej

Om du inte vill ha tilläggsförsäkring – tid kan du tacka nej. Det gör du enklast genom att kontakta Bliwa före utgången av din tredje medlemsmånad. Du kan också låta bli att betala när du får inbetalningskort och påminnelse hem i brevlådan, då kommer tilläggsförsäkring – tid att sluta gälla. Du kan när som helst säga upp försäkringen utan någon uppsägningstid.

Om du är uppsagd, gör anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd eller inte är stadig- varande bosatt i Sverige, uppmanar vi dig att tacka nej till tilläggsförsäkring – tid eftersom du då inte kan få ersättning från den. När du är åter i arbete kan du ansöka om tilläggsförsäkring – tid via bliwa.se/minasidor.

Undrar du över något eller vill veta mer?

08-696 22 80 eller inkomstforsakring@bliwa.se