HemAnställning & trygghetArbetsmarknadsförsäkringar

Arbetsmarknadsförsäkringar

Du är väl ordentligt försäkrad? Vet du säkert att din arbetsgivare har tecknat försäkringar för dig och övriga anställda? Arbetsmarknadsförsäkringar skyddar dig som arbetstagare genom att ge ekonomiskt stöd och trygghet vid olika händelser och utmaningar i arbetslivet.

De flesta av oss tar för givet att vi har en arbetsmarknadsförsäkring via jobbet och funderar inte närmare över det. Inte förrän den dag då vi i sämsta fall får en obehaglig överraskning. Du bör för din egen skull kontrollera med din arbetsgivare vilket försäkringsskydd du egentligen har.

Avtalsförsäkringar för arbetsgivare

Avtalsförsäkringar för arbetsgivare garanterar att samtliga anställda som omfattas av ett kollektivavtal får ersättning även om arbetsgivaren inte har upprätthållit försäkringsskyddet. I sådana fall åläggs arbetsgivaren att betala retroaktiva premier.

Arbetsgivare som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund är enligt gällande kollektivavtal skyldiga att teckna försäkringar för sina anställda. De gör försäkringsanmälan direkt hos berörda försäkringsbolag.

Obligatoriska försäkringar för arbetsgivare

Arbetsmarknadens parter har träffat överenskommelser om följande så kallade arbetsmarknadsförsäkringar (AMF), som med andra ord är obligatoriska försäkringar för arbetsgivare.

  • Tjänstegrupplivförsäkring, TGL
  • Försäkring om avgångsbidrag, AGB
  • Avtalsgruppförsäkring, AGS
  • Försäkring om särskild tilläggspension, STP
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA.

För tjänstemän finns också tilläggspension för tjänstemän, ITP. Om tjänste­männen arbetar utomlands måste företaget teckna en läkekostnadsförsäkring, LFU. Det gäller till exempel om du som säljare åker ut och säljer dina produkter på en annan marknad under några månader.

Trygghetsrådet hjälper

En arbetsgivare som är med i ett arbetsgivarförbund är automatiskt med i Trygghetsrådet. Rådet har till uppgift att stödja företag och tjänstemän inom tjänstemannaområdet när en enskild tjänsteman har sagts upp eller riskerar att bli uppsagd i samband med driftsförändringar.

Trygghetsrådet kan ge lönegarantier, ekonomisk hjälp, utbildningshjälp och hjälp att starta eget. Tjänsterna kan inte köpas, utan kollektivavtal krävs. Mer information finns på Trygghetsrådets hemsida www.trr.se.

Kollektivavtal – Försäkring

Oorganiserade arbetsgivare som har slutit kollektivavtal är skyldiga att teckna försäkring, ett så kallat hängavtal. Arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal kan frivilligt teckna avtalsförsäkringar.

Fråga din arbetsgivare om du vill veta mer om vilka förmåner de olika försäkringarna ger. Du är också välkommen att ringa till Säljarnas. Genom medlemskap i Säljarnas arbetslöshetskassa omfattas du givetvis av arbetslöshetsersättningen.

Om du vill komplettera ditt försäkringsskydd kan du genom Säljarnas teckna Länsförsäkringars gruppförsäkring. Den ger dig ekonomisk ersättning vid till exempel olycksfall och långvarig sjukdom.

Anmäla arbetsskada – Tjänsteman

När en anställd eller tjänsteman skadat sig ska arbetsgivaren anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan. Detta är en viktig skyldighet för att säkerställa att den skadade anställda får rätt stöd och att rätt processer sätts igång för att hantera arbetsskadan på ett korrekt sätt.

Försäkringskassan avgör om olycksfallet eller sjukdomen är en arbetsskada. Ärendet bereds av kassans tjänstemän som har förtroendeläkare till sin hjälp.