Chat with us, powered by LiveChat Arbetsmarknadsförsäkringar - Säljarnas
HemAnställning & trygghetArbetsmarknadsförsäkringar

Arbetsmarknadsförsäkringar

Du är väl ordentligt försäkrad? Vet du säkert att din arbetsgivare har tecknat försäkringar för dig och övriga anställda? Eller tror du bara att det är så?

De flesta av oss tar för givet att vi är försäkrade genom arbetet och funderar inte närmare över det. Inte förrän den dag då vi i sämsta fall får en obehaglig överraskning. Du bör för din egen skull kontrollera med din arbetsgivare vilket försäkringsskydd du egentligen har.

Skyldighet att teckna försäkring

Arbetsgivare som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund är enligt gällande kollektivavtal skyldiga att teckna försäkringar för sina anställda. De gör försäkringsanmälan direkt hos berörda försäkringsbolag.

En avtalsförsäkring garanterar att samtliga anställda som omfattas av ett kollektivavtal får ersättning även om arbetsgivaren inte har upprätthållit försäkringsskyddet. I sådana fall åläggs arbetsgivaren att betala retroaktiva premier.

Arbetsmarknadsförsäkringar

Arbetsmarknadens parter har träffat överenskommelser om följande så kallade arbetsmarknadsförsäkringar (AMF), som med andra ord är obligatoriska.

  • Tjänstegrupplivförsäkring, TGL
  • Försäkring om avgångsbidrag, AGB
  • Avtalsgruppförsäkring, AGS
  • Försäkring om särskild tilläggspension, STP
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA.

För tjänstemän finns också tilläggspension för tjänstemän, ITP. Om tjänste­männen arbetar utomlands måste företaget teckna en läkekostnadsförsäkring, LFU. Det gäller till exempel om du som säljare åker ut och säljer dina produkter på en annan marknad under några månader.

Trygghetsrådet hjälper

En arbetsgivare som är med i ett arbetsgivarförbund är automatiskt med i Trygghetsrådet. Rådet har till uppgift att stödja företag och tjänstemän inom tjänstemannaområdet när en enskild tjänsteman har sagts upp eller riskerar att bli uppsagd i samband med driftsförändringar.

Trygghetsrådet kan ge lönegarantier, ekonomisk hjälp, utbildningshjälp och hjälp att starta eget. Tjänsterna kan inte köpas, utan kollektivavtal krävs. Mer information finns på Trygghetsrådets hemsida www.trr.se.

Oorganiserade arbetsgivare

Oorganiserade arbetsgivare som har slutit kollektivavtal med ett fackförbund, så kallat hängavtal, är också skyldiga att teckna försäkringar för sina anställda. Arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal kan frivilligt teckna avtalsförsäkringar.

Fråga din arbetsgivare om du vill veta mer om vilka förmåner de olika försäkringarna ger. Du är också välkommen att ringa till Säljarnas. Genom medlemskap i Säljarnas arbetslöshetskassa omfattas du givetvis av arbetslöshetsersättningen.

Om du vill komplettera ditt försäkringsskydd kan du genom Säljarnas teckna Länsförsäkringars gruppförsäkring. Den ger dig ekonomisk ersättning vid till exempel olycksfall och långvarig sjukdom.

Arbetsskada

Ersättning för arbetsskada kan den få som råkat ut för en olycka på jobbet eller som på grund av sitt arbetes karaktär drabbats av skada eller sjukdom.

Vid ett olycksfall eller en sjukdom som kan vara arbetsskada har arbets­givaren skyldighet att anmäla fallet till Försäkringskassan. Samtidigt ska den skadade själv göra vanlig sjukanmälan för att få sjukpenning.

Om olyckan eller arbetsskadan har varit så allvarlig att den lett till dödsfall, svårare personskada, eller om flera arbetstagare drabbats samtidigt, är arbets­ givaren skyldig att underrätta yrkesinspektionen.

Försäkringskassan

Försäkringskassan avgör om olycksfallet eller sjukdomen är en arbetsskada. Ärendet bereds av kassans tjänstemän som har förtroendeläkare till sin hjälp.