Bli medlem
HemKunskap & inspirationLagarHem- och telefonförsäljning

Hem- och telefonförsäljning

Dammsugare, tvättmedel och böcker är några av de vanligaste varorna som säljs av försäljare som ringer eller kommer hem till konsumenterna. Det kan hända att konsumenten köper något som han sedan ångrar. Då kan köpet gå tillbaka, med stöd av hemförsäljningslagen.

När gäller lagen?

Lagen omfattar all försäljning via telefon eller hembesök. Med hembesök menas också så kallade home parties samt försäljning på arbetsplatser, sjukhus med mera. Har du köpt, beställt eller hyrt något till exempel på en utflykt gäller också lagen, liksom när någon utför en tjänst åt någon. Varan eller tjänsten ska dock kosta minst 300 kronor.
Däremot omfattar lagen inte köp i butik, på auktioner, mässor och marknader eller via postorder. Lagen gäller heller inte köp av försäkringar, fondpapper (aktier och obligationer), fast egendom, eller livsmedel som en försäljare kör ut regelbundet.

Har köparen själv tagit initiativet, ringt eller begärt att en försäljare ska komma hem för att demonstrera och sälja en vara, kan köparen inte ta lagen till hjälp för att häva köpet.
Inte heller om köparen beställt att någon ska utföra en tjänst hos honom, exempelvis lägga ett nytt tak eller golv. Men om säljaren samtidigt träffar avtal om andra varor och tjänster än dem man före hembesöket kommit överens om, gäller lagen för dessa.

Rätt till 14 dagars ångerrätt

Hemförsäljningslagen ger köparen rätt till 14 dagars ångerrätt. Det innebär att köparen har en 14 dagar på sig att skriftligen meddela säljaren att han ångrar köpet. Det räcker med att skriva ett brev och säga att man ångrar sig. Man behöver inte ange något skäl. Men man kan med fördel använda sig av den särskilda ånger­ blanketten, som försäljaren är skyldig att lämna vid köpet. Förutom blanketten ska försäljaren lämna en särskild informationshandling, som beskriver köparens rättigheter och hur köparen ska gå tillväga om han vill låta köpet gå tillbaka.
Ångerblankett och övriga handlingar ska köparen givetvis få direkt om försäljaren gör hembesök. Ångerrätten räknas från den dag köparen fått varan (eller sett en demonstration av en likadan vara) och fått ångerhandlingarna.
Samma villkor gäller vid telefonförsäljning. Säljaren är skyldig att inom tre dagar efter samtalet skicka köparen ångerblankett och informationshandling. Köparen ska också få en bekräftelse på villkoren för köpet, som man kommit överens om per telefon.
Vid telefonförsäljning räknas ångerrätten från den dag köparen tog emot varan, till exempel kvitterade ut den på posten. Förutsatt att han också fått ångerhandlingarna.
Även för tjänster gäller ångerrätten från den dag köparen fått alla handlingar. Om köpet gäller en specialtillverkad eller särskilt skrymmande vara kan säljaren och köparen komma överens om att ångerrätten ska börja gälla från den dag köparen får ångerblankett och informationshandling. Men det gäller bara om man skriftligen kommit överens om detta.

Ångra i tid

Var alltid noga med att lämna namn och adress och gärna telefonnummer till köparen så han vet vart han ska vända sig! Det är köparens skyldighet att bevisa att han skriftligen ångrat sig. Om köparen lämnar ångerhandlingarna till säljaren personligen ska köparen ha ett kvitto på att säljaren tagit emot dem.

Pengarna tillbaka

När köparen ångrat sig kan han få tillbaka sina pengar. Köparen är inte skyldig att lämna tillbaka varan förrän han har fått pengarna. Men han får givetvis inte använda varan under tiden. Köparen är skyldig att lämna tillbaka den i lika gott skick som den var när han fick den. Skadas varan, eller kommer bort på grund av köparens slarv, förlorar köparen ångerrätten. Köparen ska i allmänhet skicka tillbaka varan på samma sätt som han fick den. Har den postats till köparen ska han få lämplig förpackning och returporto av säljaren för att kunna returnera den. I annat fall är han skyldig att ge säljaren möjlighet att hämta tillbaka varan. Gör han inte det inom tre månader från att ångerrätten början får köparen behålla varan. Men köparen kan inte bli ägare till den genom att hålla sig undan och på så sätt hindra ägaren från att hämta den!
Ångrar köparen en tjänst måste han lämna tillbaka eventuellt material som lämnats hos köparen, förutsatt att det kan göras utan besvär eller kostnader. Om köparen fått virke som ska användas för att renovera fasaden på hans hus, men ångrar sig innan arbetet påbörjats, bör virket lämnas tillbaka. I vissa fall kan det vara omöjligt att lämna tillbaka materialet, exempelvis om en snickare satt upp den nya panelen på huset. Har arbetet utförts innan ångerrätten gått ut har köparen rätt att få tillbaka sina pengar. Har firman inte hämtat materialet inom tre månader efter ångerrättens början, får köparen behålla det.

Lag till konsumentens förmån

Får köparen inte alla ångerhandlingar är han inte bunden av avtalet. Om han vill kräva att avtalet ska gå tillbaka, måste han underrätta säljaren om detta senast inom ett år från det han tog emot varan eller väsentlig del av den. Har han till exempel beställt ett uppslagsverk får han vanligtvis en bok i taget, som då kan räknas som en ”väsentlig” del. Gäller det köp av tjänst måste köparen meddela säljaren senast inom ett år från det att tjänsten började utföras. Vid tvister i efterhand om villkoren för köpet, eller om det är något fel på varan eller tjänsten, kan köparen anmäla ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden eller Tingsrätten.
Lagen kan aldrig sättas ur spel. Det förekommer att försäljare försöker bluffa, och säga att lagen inte gäller för begagnade varor eller varor som monteras in, till exempel dörrlås och persienner. De kan också försöka lova särskilt snabb leverans om köparen avstår från sin ångerrätt. Men kom ihåg att lagen är tvingande till köparens förmån – och den gäller alltid. Alla avtalsvillkor som är sämre för konsumenten än lagens föreskrifter är ogiltiga.