Bli medlem
HemAnställning & trygghetMilersättning – Egen bil i tjänsten

Milersättning – Egen bil i tjänsten

När du använder privat bil i ditt arbete är det viktigt att du känner till hur det fungerar med milersättning för egen bil i tjänsten och vilka skatteavdrag du har rätt till. Att få rätt milersättning till och från jobbet påverkar din lön i slutet av månaden. Dessutom kan avdrag för tjänsteresor med egen bil minska din beskattningsbara inkomst och öka din nettolön.

Här hittar du bra information om vad som gäller för milersättning med egen bil och vilka avdrag du kan göra för tjänsteresor. Informationen baseras på förmånsbil såväl som egen bil du använder i ditt yrke som säljare.

Reseersättning för bil – Hur fungerar det?

Har du använt bil i ditt arbete i minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten har du rätt till reseersättning för privat bil i tjänsten. Läs mer om hur det fungerar nedan.

Så beräknar du avdrag för tjänsteresor:

 • Om du har använt egen bil för tjänsteresor kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning med 18,50 kronor per mil. Har du fått en högre ersättning ska du deklarera det överskjutande beloppet som lön.
 • Har du fått en lägre ersättning än 25 kronor, ska du ta upp ersättningen i deklarationen. Du drar sedan av dina utgifter för tjänsteresor med 25 kronor per mil.
 • Har du inte fått ersättning från arbetsgivaren och använt egen bil för tjänsteresor, har du rätt till avdrag med 25 kronor per mil.
 • Utgifter för parkering ingår inte i reseersättning för privat bil i tjänsten. Avdrag för detta beviljas i stället separat. Om du har haft utgifter för väg-, bro- eller färjeavgift får du dra av dessa kostnader. Om du använt egen bil för tjänsteresorna får du dessutom dra av dina utgifter för trängselskatt.
 • Om du har haft andra utgifter för resor får du göra avdrag med dina verkliga kostnader.
 • Skattereglerna är inte skrivna för de som har bilen som arbetsredskap. Eftersom det är fråga om kostnader för intäkternas förvärvande borde ju ersättningen inte beskattas alls. Men hur det borde och skulle vara är en sak, hur det faktiskt är en annan.

Skatteavdrag för tjänsteresor

Skattefri bilersättning för egen bil: 18,50 kr/mil
Skattefri bilersättning för förmånsbil: Dieselolja 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel 9,50 kr/mil.

Resor till och från arbetet

Reser du till och från arbetet med bilen har du rätt till skatteavdrag om du vinner mer än två timmars tid per dag. Om du har använt bil för resor till och från arbetet får du göra avdrag för tjänsteresor om:

 • Avståndet är minst fem kilometer
 • Du regelmässigt tjänar minst två timmar sammanlagt per dag för fram- och återresan, jämfört med att åka kollektivt
 • Det saknas kollektivtrafik och avståndet är minst två kilometer.
 • Använder du egen, närståendes eller sambos förmånsbil får du avdrag för utgift för diesel med 6,50 kronor per mil och för annat drivmedel med 9,50 kronor per mil.
 • Du kan bara få avdrag för tjänsteresor mellan bostaden och arbetsplatsen för den del av dina utgifter som är högre än 10 000 kronor (inkomståret 2012).

Bilen som arbetsredskap

Att arbeta som säljare är väldigt roligt men också utmanade på många sätt. Många säljare vittnar dock om att det just är bil som arbetsredskap som utöver kundkontakter gör att man älskar sitt yrke. Det ger helt enkelt en frihetskänsla som är svår att slå.

Att få rätt milersättning för privat bil i tjänsten är dock mycket viktigt för att man skall fortsätta se på yrket och friheten på ett bra sätt. Genom att på ett tydligt och smart sätt skaffa sig en överblick över dessa saker kan man se till att milersättning och bilersättning är korrekt och uppdaterad och att man därmed optimerar sitt arbete och den lön man får ut på bästa sätt i alla lägen.