Chat with us, powered by LiveChat Milersättning – Egen bil i tjänsten | Säljarnas
HemAnställning & trygghetMilersättning – Egen bil i tjänsten

Milersättning – Egen bil i tjänsten

Det är inom försäljningsyrket mycket vanligt att man använder bil för att ta sig till olika kunder inom företaget. Detta kräver naturligtvis ett körkort men i många fall även egen bil. När du använder privat bil i ditt arbete är det viktigt att du känner till hur det fungerar med milersättning för egen bil i tjänsten och vilka skatteavdrag du har rätt till.

Att se till att man får rätt milersättning till och från jobbet är av högsta vikt av ett par orsaker. Först och främst påverkar den vilken lön du faktiskt kan ta ut i slutet av månaden. Att inte få en korrekt ersättning kan helt enkelt avsevärt påverka din situation.

Nedan hittar du bra information och får en god överblick över vad som gäller för milersättning med egen bil. Informationen baseras på förmånsbil såväl som egen bil du använder i ditt yrke som säljare.

Reseersättning för privat bil i tjänsten – Hur fungerar det?

Har du använt bil i ditt arbete i minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten har du rätt till reseersättning för privat bil i tjänsten. Läs mer om hur det fungerar nedan.

 • Om du har använt egen bil för tjänsteresor kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning med 18,50 kronor per mil. Har du fått en högre ersättning ska du deklarera det överskjutande beloppet som lön.
 • Har du fått en lägre ersättning än 25 kronor, ska du ta upp ersättningen i deklarationen. Du drar sedan av dina utgifter för tjänsteresor med 25 kronor per mil.
 • Har du inte fått ersättning från arbetsgivaren och använt egen bil för tjänsteresor, har du rätt till avdrag med 25 kronor per mil.
 • Utgifter för parkering ingår inte i reseersättning för privat bil i tjänsten. Avdrag för detta beviljas i stället separat. Om du har haft utgifter för väg-, bro- eller färjeavgift får du dra av dessa kostnader. Om du använt egen bil för tjänsteresorna får du dessutom dra av dina utgifter för trängselskatt.
 • Om du har haft andra utgifter för resor får du göra avdrag med dina verkliga kostnader.
 • Skattereglerna är inte skrivna för de som har bilen som arbetsredskap. Eftersom det är fråga om kostnader för intäkternas förvärvande borde ju ersättningen inte beskattas alls. Men hur det borde och skulle vara är en sak, hur det faktiskt är en annan.

Skattefri bilersättning

Skattefri bilersättning för egen bil: 18,50 kr/mil
Skattefri bilersättning för förmånsbil: Dieselolja 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel 9,50 kr/mil.

Resor till och från arbetet

Reser du till och från arbetet med bilen har du rätt till skatteavdrag om du vinner mer än två timmars tid per dag. Om du har använt bil för resor till och från arbetet får du göra avdrag för utgifterna om:

 • Avståndet är minst fem kilometer
 • Du regelmässigt tjänar minst två timmar sammanlagt per dag för fram- och återresan, jämfört med att åka kollektivt
 • Det saknas kollektivtrafik och avståndet är minst två kilometer.
 • Använder du egen, närståendes eller sambos förmånsbil får du avdrag för utgift för diesel med 6,50 kronor per mil och för annat drivmedel med 9,50 kronor per mil.
 • Du kan bara få avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen för den del av dina utgifter som är högre än 10 000 kronor (inkomståret 2012).

Bilen som arbetsredskap

Att arbeta som säljare är väldigt roligt men också utmanade på många sätt. Många säljare vittnar dock om att det just är bil som arbetsredskap som utöver kundkontakter gör att man älskar sitt yrke. Det ger helt enkelt en frihetskänsla som är svår att slå.

Att få rätt milersättning från din arbetsgivare är dock mycket viktigt för att man skall fortsätta se på yrket och friheten på ett bra sätt. Genom att på ett tydligt och smart sätt skaffa sig en överblick över dessa saker kan man se till att milersättning och bilersättning är korrekt och uppdaterad och att man därmed optimerar sitt arbete och den lön man får ut på bästa sätt i alla lägen.