Karriär

Hur mycket övertid får man jobba?

2024/06/27

Hur mycket övertid får man jobba? Gäller olika regler i lagar och avtal? Här reder vi ut vad som gäller!

Regler för övertid

Enligt gällande regler måste övertidsarbete beordras av arbetsgivaren i förväg eller godkännas i efterhand, och det får inte schemaläggas. Särskilda skäl, som oförutsedda händelser, måste ligga till grund.

Det finns ingen fastställd tidsfrist för hur långt i förväg arbetsgivaren måste meddela om beordrad övertid; det kan ske med kort varsel, ibland så lite som en timme innan. Vid akuta behov kan arbetsgivaren beordra övertid för kvälls- eller helgarbete samma dag.

Hur mycket övertid får man jobba per månad?

Hur mycket övertid man får jobba per månad regleras av arbetstidslagen. Enligt lag får övertid tas ut med högst 48 timmar under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock högst 200 timmar under ett kalenderår. Tillämpas kollektivavtal på arbetsplatsen kan viss avvikelse få göras.

Hur mycket övertid får man jobba per vecka?

Du kan förlägga din ordinarie arbetstid så att du till exempel jobbar 60 timmar ena veckan och 20 timmar andra veckan. Den sammanlagda arbetstiden under varje sjudagarsperiod får dock uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en fyramånadersperiod.

Vid kollektivavtal

Arbetsgivaren är skyldig att föra journal där jourtid och övertid framgår. Enligt kollektivavtalen får arbetsgivaren vanligtvis kräva högst 150 timmar allmän övertid per kalenderår och anställd. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare 150 timmar övertid tas ut under ett år med fackets godkännande.

Eftersom övertidsgränser kan variera beroende på kollektivavtal, är det viktigt att alltid kontrollera i ditt eget avtal. Särskilt begränsningsperioderna kan förhandlas om i lokala överenskommelser.

Övertidsersättning

Det finns inga specifika regler för övertidsersättning; den regleras av ditt anställningsavtal eller kollektivavtal som facket förhandlat fram. Kompensationen gäller endast om övertiden är beordrad av din chef. För vissa yrken med flexibla arbetstider kan övertidsersättningen vara bortförhandlad och ersatt med högre lön eller extra semesterdagar.