Karriär

Fastnar i gamla hjulspår

2022/03/30 • Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist, Grundare av Försäljningschefen Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag. www.forsaljningschefen.se

Jag började mitt yrkesliv på ett telemarketingbolag. Först extraarbete med att sälja försäkringar på kvällarna för att några år senare få sitta i ledningsgrupp och ha personalansvar över ett stort antal personer inklusive underställda chefer. Det var en fantastisk skola och jag har haft stor användning av det under åren. Både kunskapen, erfarenheten och ett stort kontaktnät.

När jag sedan efter många år bytte arbetsgivare blev det på många sätt ett uppvaknande. På det nya arbetet gjorde man i mångt och mycket på helt andra sätt än vad vi hade gjort på mitt tidigare. Även om jag hade stor nytta av väldigt många saker jag lärt mig och tränat på var det även många saker som inte passade.

Många tenderar att fastna i gamla hjulspår

Med tanke på att det var min första arbetsgivare så är det inte speciellt konstigt att jag hade gått helt upp i det sättet vi arbetade på. Jag ser dock alltför ofta att många tenderar att fastna i hur man gör saker på sin nuvarande arbetsplats och därför inte tar in influencer utifrån. Jag har själv hamnat i den situationen på nya arbetsplatser även om jag har försökt att vara mer uppmärksam.

Ju längre tid man arbetat med något desto större risk är det att man gör som man alltid gjort, både för att det är fungerar och för att det är enkelt.

Jag vill därför slå ett slag för att då och då ifrågasätta hur du gör idag och fundera på om det finns ett bättre sätt eller åtminstone om något behöver ändras. Naturliga tillfällen är när det kommer in nya kollegor, var uppmärksam på vad de tycker och tänker. Lyssna på vad de tycker om ert sätt att arbeta. Det tar inte lång tid innan de är inne i ert arbetssätt och har fastnat i era hjulspår.

Vi som arbetar med sälj har dessutom förmånen att träffa många personer från andra företag och får därmed utmärkta tillfällen att fråga och lära om hur de arbetar. Våga även här ta till dig av nya arbetssätt och fundera på om det är något du skall ta med dig hem. Allt för att inte fastna i gamla hjulspår.