En bra säljare kan sälja vad som helst till vem som helst

2016/12/21 • Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist, Grundare av Försäljningschefen Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag. www.forsaljningschefen.se

Då och då hör man frasen ”En bra säljare kan sälja vad som helst till vem som helst”. Både från försäljningschefer, rekryterare och framförallt från människor som inte förstår sig på försäljning.

Jag hävdar med bestämdhet att det inte är så, det är till och med tvärtom. ”En bra säljare kan och skall inte sälja vad som helst till vem som helst”

Låt oss bryta ned påståendet i två delar.

Sälja vad som helst

För att bli en bra säljare behöver du självfallet kunna säljteknik, veta hur du hur lägger upp säljarbetet och att du tränar regelbundet. Men du behöver också kunna din produkt, innan och utan. De flesta kunderna har idag mycket kunskap om tillgängliga produkter på marknaden och som säljare måste du arbeta hårt för att ligga steget före. För att bli en bra säljare måste du också kunna din bransch; affärsutmaningarna, konkurrenterna, framtiden mm. Och sist men inte minst måste du kunna dina kunder, du måste förstå deras affärsutmaningar och deras problem och utmaningar.  

Sammantaget är det mycket kunskap och erfarenhet du måste besitta för att verkligen bli bra. Att få till denna kunskap och erfarenhet tar tid vilket gör att när du byter exempelvis bransch kommer du att ha ett kunskaps- och erfarenhetsunderläge jämfört med andra bra säljare inom ditt område.

Men räcker det med att vara en riktig supersäljare för att kunna sälja vad som helst? Svaret blir nej, du kommer nämligen att möta säljare som är lika duktiga som du är och som dessutom har erfarenhet och kunskap om sitt område. När du möter dem kommer de allt som oftast att vinna affären.

Sälja till vem som helst

Hur är det då med att sälja till vem som helst? En riktigt duktig säljare behöver väl inte fundera på vem som skall kontaktas? Alla som vet något om sälj vet att målgruppen är A och O. Målgruppens betydelse har fortsatt öka genom åren och idag måste du ha stenkoll på vilken målgrupp du vänder dig till och i de flesta branscher är den relativt liten. Man har helt enkelt arbetat så hårt med den för att verkligen vara bäst inom en mycket liten målgrupp. Genom att ha en mycket definierad målgrupp kan du lära känna dem på djupet och på så vis bli mer framgångsrik i din försäljning.

Tilläggas skall att just sälja till vem som helst för i min värld snarare tankarna till rent lurendrejeri. Vem som helt behöver inte din produkt. Även om du i vissa fall skulle kunna trycka ut din produkt till dem skulle de inte ha någon nytta av den, det är inte försäljning, det är lurendrejeri.

En bra säljare kan precis som ovan vara mer framgångsrik till vem som helst än en dålig säljare. Men en bra säljare slösar inte sin tid på att sälja till vem som helst utan säljer till just de som skall köpa.

”En bra säljare kan sälja vad som helst till vem som helst” är med andra ord ingen bra devis. Lever du efter den kommer du aldrig att bli en riktigt bra säljare, du kommer aldrig att bli riktig duktig på att rekrytera säljare och du kommer aldrig att bli riktigt duktig på skapa värde vare sig för dina kunder eller dig själv.