Försäljning

Att något inte är perfekt är bra

2022/03/30 • Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist, Grundare av Försäljningschefen Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag. www.forsaljningschefen.se

Efter att ha hjälpt över hundratals kunder att öka sin försäljning de senaste åren börjar jag se vissa mönster – vissa bekräftade med data, andra mer iakttagelser. Ett för mig tydligt område inom den senare kategorin är skillnaden mellan de som fokuserar på snabbhet och de som eftersträvar perfektion.

Vi börjar med det enkla, de som levererar sämre kvalité än utlovat eller jämfört med bolag i liknande prisnivå fungerar i princip aldrig. Det leder till tidsslukande hantering av kundernas klagomål och gör att återköpen minskar kraftigt eller helt uteblir.

Det som dock blivit tydligare för mig är att det är minst lika farligt att ha den omvända taktiken. Att försöka leverera perfekt kvalité. Förvånansvärt många jag mött satsar på perfekt. Med ytterst få undantag tar de dock inte betalt för perfekt utan har på sin höjd marginellt högre pris än merparten av konkurrenterna.

Ofta försöker de även internt att göra saker perfekt. De vill gå på djupet med allt och försöker skapa perfektion i allt. Det är tidskrävande, det är dyrt och eftersom de sällan får betalt för det skulle jag säga att det inte heller är lönsamt.

De som omvänt fokuserar på snabbhet tillsammans med en kvalité som är godkänd eller bra i sin bransch tenderar att få betalt för vad de levererar. Genom att vara snabba hanterar de också klagomål och reklamationer betydligt effektivare än de som eftersträvar perfekt. Ja, båda grupperna får reklamationer.

Baserat på ovan är min rekommendation att göra saker bra eller mycket bra men skippa perfekt. Se