Planering

Använder du tiden på bästa sätt?

2022/03/30 • Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist, Grundare av Försäljningschefen Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag. www.forsaljningschefen.se

Många upplever att man har för mycket att göra och annat man behöver mer tid till. Visst har jag önskat mig mer tid på dygnet då och då. Dock är det ju inte tiden som är problemet. Det är hur du använder den.

Tiden är kanske den enda rättvisa resurs vi människor har. En vanlig vecka har 168 timmar, i genomsnitt sover vi 56 av dem och arbetar du heltid är det 40 timmars arbetstid. Då återstår det 72 timmar kvar till allt annat; intressen, familj, vänner mm.

Du kan förstås välja att ta ledig tid och flytta den till jobb. Det har vi nog alla gjort under längre eller kortare perioder. Vi väljer då bort privata saker och lägger mer tid på jobbet. Det har dock inget med effektivitet att göra, det är att öka insatsen.

Effektivitet är att du använder de 40 timmarna du har till att arbeta på det mest effektiva sättet. Första frågan du behöver besvara är: Vet du vad du lägger tid på varje vecka?

Många vet inte vad dom lägger sin arbetstid på

Min uppfattning är att de flesta har ganska dålig koll på vad de egentligen lägger sin arbetstid på under en vecka.

För en mer effektiv arbetsvecka:

Mitt förslag är att du gör en egen liten tidrapportering en vecka eller fler och noterar vad du lägger tid på och hur mycket tid du lägger på varje område.

Utifrån tidsrapporteringen kan du snabbt se om du lägger tid på de saker som ger det resultat du förväntas uppnå i ditt arbete. Exempelvis, arbetar du som säljare är tid hos kund och skriva offerter sådan tid som ger resultat. All tid som du lägger på saker som inte ger effekt eller ger begränsad effekt på det resultat du vill uppnå är sådant som du skall sluta med, om det går, alternativt effektivisera.

Hur är det för dig, använder du tiden på bästa sätt?