Förmåner

Förmånerna som är populärast hos säljare 2023

2023/03/16 • Sophia Loader

Löneförmåner 2023. Säljarnas Riksförbund genomför årligen sin stora undersökning försäljningslönebarometern. Vi lyfter här fram listan över de 16 populäraste löneförmånerna hos Sveriges säljare. Vilka är de vanligaste och vilka är de mest önskade?

Löneförmåner 2023 – Vilka är de vanligaste och vilka är mest önskade?

När det gäller förmåner låg de väl i paritet med de som bedömdes som viktigast. Det tydligaste undantaget var att man prioriterade vinstdelning i högre utsträckning än man faktiskt hade. Hela 21 procent önskade sig det, medan endast 10 procent faktiskt hade det. Även aktier/optioner i företaget sticker ut som något som eftersöks mer än det erbjuds. Vinstdelning och akter/optioner i företaget skulle kunna vara en möjlighet för arbetsgivare som vill ge en löneförmån som dessutom har en klar koppling till företagets resultat.

Distansarbete är något som 81 procent erbjuds men endast 59 procent ser vara viktigt. En anledning till detta skulle kunna vara att stor andel av den säljande personal generellt redan tidigare arbetar både från kunder, på resande fot och hemmakontor.

Löneförmåner 2023

Har idagViktigast
Flextid61%57%
Bilförmån60%57%
Utfyllnad av föräldrapenning14%9%
Vinstdelning10%21%
Övertidsersättning/kompledighet9%12%
Liv-/pensionsförsäkring41%43%
Friskvård79%69%
Utfyllnad av sjukpenning9%5%
Mobiltelefon/bredband74%39%
Aktier/optioner i företaget8%11%
Möjlighet till distansarbete81%59%
Extra semesterdagar44%43%
Subventionerade måltider16%6%
Hälso- och sjukvårdsförmåner33%29%
Budget för kompetensutveckling12%16%
Hushållsnära tjänster3%2%

Om undersökningen där underlaget för listan med löneförmåner samlas in

Drygt 4 100 personer från hela Sverige har deltagit i Försäljningslönebarometern 2023. Personer som tillsammans representerar över 34 olika titlar, både säljande personal och ledare för säljande personal.

Datainsamling för årets Försäljningslönebarometern gjordes februari 2023.