Bil i tjänsten

Ladda tjänstebil hemma – Detta gäller!

2023/03/16 • Redaktionen på Saleseffect

Kör du elbil i tjänsten eller funderar du på om det ska bli så nästa gång du byter bil? Säljarnas förbundsjurist Sofia Rudhede reder ut vad som gäller med att ladda tjänstebil hemma.

Enligt Elbilsstatistik fanns det i februari i år 445 318 laddbara personbilar i Sverige. Är en av dem kanske din?

Nyligen trädde regeringens lagändring i kraft om att slopa klimatbonusen vid köp av elbil, men det gröna skatteavdraget på 50 procent av kostnaden för laddbox, installation och material när du installerar utrustning för elbilsladdning, dock max 50 000 kronor, finns kvar. Men vad gäller när du laddar företagsbil hemma respektive på jobbet? Vilka är skillnaderna om det är din privata elbil, en *förmånsbil eller en *tjänstebil? Vi ringer upp Sofia Rudhede, förbundsjurist på Säljarnas fackförbund för att få reda på vad som gäller.

Skillnad mellan förmånsbil och tjänstebil

Det finns en viss skillnad mellan förmånsbil och tjänstebil gällande kostnader. Förmånsbilen äger och betalar din arbetsgivare för, men du får förfoga den i princip som om du ägde den själv. Eftersom arbetsgivaren står för kostnaden är det en förmån som du förmånsbeskattas för.

Tjänstebilen äger och betalar din arbetsgivare för med syftet att den bara ska användas i tjänsten. Den hämtas ut på jobbet på morgonen och lämnas tillbaka efter arbetsdagens slut och förmånsbeskattas inte utan ses som ett arbetsredskap. En tjänstebil får köras max 100 mil privat per år, fördelat på 10 tillfällen. Körs mer än 100 mil så ska detta förmånsbeskattas. Källa: Skattemyndigheten.

Mer på Skatteverket om:

Ersättning – ladda tjänstebil hemma

Om du använder din bil för tjänsteresor kan arbetsgivaren betala en skattefri milersättning för att ladda tjänstebil hemma. Då lämnar du in en reseräkning precis som vanligt, säger Sofia Rudhede.

Skattefri bilersättning 2023 för resor inom tjänsten

  • 25,00 kr/mil för egen bil oavsett drivmedel
  • 12,00 kr/mil för förmånsbil med drivmedel i form av laddhybrider, bensin, diesel, el eller etanol
  • 9,50 för förmånsbil med el som drivmedel

Du och arbetsgivaren kan alltid komma överens om en högre ersättning för att ladda tjänstebil hemma än den som Skatteverket beslutat. Vi rekommenderar att alltid avtala om att få den faktiska kostnaden för drivmedelspriset ersatt. Då förmånsbeskattas du för den överskjutande delen av milersättningen, säger Sofia Rudhede.

Drivmedelsförmån eller milersättning?

När din arbetsgivare eller företag står för kostnaden av drivmedel som används under din privata körning, uppstår en drivmedelsförmån som du ska beskattas för. Denna bränsleförmån gäller oavsett om du kör din privata bil eller en förmånsbil och oavsett vilket drivmedel som används.

Ladda elbil på jobbet

Om du får ladda din privata elbil (som drivs på el) på jobbet innebär det att du får fritt drivmedel och det ses som en förmån som du beskattas för, säger Sofia Rudhede.

Förmånen ska värderas till marknadsvärdet, det vill säga arbetsgivarens faktiska kostnad för drivmedlet inklusive moms och detta är uppgifter som din arbetsgivare behöver ta fram. Hur stort förmånsbelopp du ska skatta för beror på om det gäller fri el till egen bil eller till förmånsbil. Om du laddar din egna elbil på jobbet beräknas förmånen till belopp motsvarande marknadsvärdet utan omräkning. Om det däremot gäller din förmånsbil beräknas förmånen till belopp motsvarande marknadsvärdet multiplicerat med 1,2.

Allra enklast tycker jag det är om man på arbetsplatsen har laddstolpar där du som arbetstagare själv betalar för att ladda och sen lämnar in en reseräkning om du kör i tjänsten, säger Sofia Rudhede.

Det näst bästa är om arbetsgivaren har teknisk utrustning för att avgöra hur mycket el varje arbetstagare laddar eller manuellt kan beräkna värdet med tillfredsställande säkerhet.

Installation av laddstation för tjänstebil hemma – Vem betalar?

Om din arbetsgivare står för kostnaden av installation av laddstolpe hemma är det en skattepliktig förmån för dig som anställd enligt Skatteverket. Förmånen värderas till marknadsvärdet av installationen. Bekostar du däremot själv installationen av laddstolpen kan du nyttja skatteavdraget på 50 procent av kostnaden för laddboxen, installationen och materialet upp till max 10 000 kronor.

Sofia Rudhede avslutar med att tipsa om vikten av att efterforska vad som gäller när det kommer till beskattning och ersättningar innan du träffar avtal med arbetsgivaren om din ersättning. Glöm inte bort att du genom att förhandla med arbetsgivaren inför ett nytt avtal kan få mer förmånlig ersättning!

Har du frågor ring 08-617 02 00 eller mejla info@saljarnas.se!