Lön

Maxa din lön! Detta är branscherna som betalar bäst. Och sämst…

2023/03/29 • Sophia Loader

Kanske läge att se över om du kan maxa din lön? Kanske är gräset grönare på andra sidan ändå? Färsk statistik från årets Lönebarometer listar branscherna som betalar bäst inom sälj.

Foto: Pixabay

Detta är branscherna som betalar bäst. Och lägst …

Vem vill inte maxa sin lön! Kanske har du nått taket i den branschen där du jobbar nu och du skulle kunna öka lönen rejält om du bara bytte bransch? Färsk statistik visar vilka branscher som betalar bäst och sämst.

Snittlönen under 2022

Snittmånadslönen, fast och rörlig under 2022 för en person som arbetade med försäljning utan personalansvar är 51 071 kronor. För personer utan budget ligger snittmånadslönen betydligt lägre, 44 734 kronor.

Andelen rörlig lön för personer verksamma inom försäljning var i snitt 12,5 procent av den totala lönen. 38 procent av de säljande personerna hade dock endast fast lön. Jämfört med föregående år visar undersökningen en lätt uppgång i de rörliga lönerna i snitt jämfört med 2021 då snittlönen låg på 49 992 kronor.

Skillnaderna i lön, både fast och rörlig, har dock ökat kraftigt om man tittar på branscher och roller. Detta fenomen är kvar från åren med pandemin och har ännu inte fullt ut återgått till hur det såg ut före pandemi.

Branscherna med högst lön

1. Data/IT
2. Telekommunikation
3. Reklam/PR/marknadsföring
4. Annan konsultverksamhet
5. Bank/finans/försäkring
6. Energi
7. Transport/kommunikation
8. Verkstadsindustrin
9. Bygg
10. Övrig tillverkningsindustri

Och lägst …

1. Hotell/restaurang/turism
2. Livsmedelsindustri
3. Handel
4. Hälso- och sjukvård
5. Massa och pappersindustri

73 procents skillnad

Det fanns stora variationer mellan olika branscher när det gäller snittmånadslöner för säljande personer. Data och IT hade till exempel 26 procent högre lönenivå än snittet och hela 73 procent högre än hotell, restaurang och turism.

Skillnaderna mellan olika branscher minskade redan under 2020 och den nya nivån kvarstår. Vi kan från materialet anta att detta beror på den minskade andelen som har provision i kombination med den lägre andelen rörlig lön jämfört med 2021.

Generellt har branscher med högre snittlön en högre andel rörlig lön. Det går också att se en skillnad kopplad till budget. Exempelvis är hotell, restaurang och turism kraftigt underrepresenterad när det kommer till att ha en budget och personer utan budget har generellt sett lägre lön.

Detta säger rekryteraren

Vi ringer upp Kristin Axelsson, som är senior rekryteringskonsult på rekryteringsföretaget Salesonly, som dagligen rekryterar och hyr ut personal inom försäljningsyrket.

Är du förvånad över resultatet?

Foto: SalesOnly

– Nej det är jag inte. Bilden stämmer i stort väl överens med vår uppfattning kring vilka branscher som ligger högst, respektive lägst i löneläge. Inte heller är det förvånande att bransch är överordnat ålder när det kommer till lönenivåer, något vi sett som en tydlig trend de senaste åren. Som nyansskillnad skulle jag dock vilja addera att komplexitetsgrad i affär också korrelerar med lönenivå. Det innebär att det kan finnas en stor spännvidd i samma bransch, beroende på hur komplexa affärer säljaren ska driva.

Har du något råd till den som vill ha en hög lön men jobba i någon av branscherna med lägst lön?

– Se gärna till andra värden än den faktiska lönen, som en branschförflyttning kan innebära för dig. Får du möjlighet att utvecklas, arbeta med mer komplex försäljning eller kanske ett affärsområdesansvar där din branschförflyttning skapar värde? Kanske får du möjlighet att komma till en kultur där du får blomstra och möjlighet att driva en tillväxtresa? Dessvärre får man ofta förhålla sig till det som anses marknadsmässigt i den givna branschen, då lönebilden behöver anpassas till den övriga säljorganisation. Kanske finns möjlighet att stretcha några tusenlappar, men bransch och affärens komplexitetsgrad samt rollens budgetansvar är mer avgörande för lönesättningen än din profil och erfarenhetsnivå.

Om undersökningen

Drygt 4 100 personer från hela Sverige har deltagit i Försäljningslönebarometern 2023. Personerna representerar tillsammans över 34 olika titlar, både säljande personal och ledare för säljande personal.

Datainsamling för årets Försäljningslönebarometern gjordes februari 2023.