Juridik

Dags att gå på föräldraledighet? Vad händer med din rörliga del av lönen, kunder och karriär då?

2023/04/13 • Sophia Loader

Säljarnas förbundsjurist Sofia Rudhede reder ut vad du bör tänka på och vad du har rätt till.

Fantastiskt att få vara hemma med ditt barn i några månader och få möjligheten att se det utvecklas och tänka på annat än jobbet ett tag! Men vad händer med dina kunder när du är borta, hur blir det med din rörliga del av lönen och vad händer med din karriär när du kommer tillbaka? Läge att prata med Sofia Rudhede, Säljarnas förbundsjurist!

 
Så vad gäller vid föräldraledighet?

Sofia Rudhede:

  • Föräldraledighetslagen reglerar föräldraledighet och ger anställda rätt att som förälder vara helt ledig från sin anställning. Det är alltså en rättighet för dig som anställd att vara föräldraledig.

När du som säljare med rörlig lön går på föräldraledighet är det viktigt att tänka på vad som händer med din rörliga lön under föräldraledigheten. Ta upp frågan med din arbetsgivare i god tid innan du går på ledighet om detta inte är reglerat i ditt anställningsavtal. All intjänad men inte utbetald provision ska betalas ut i enlighet med de villkor som gäller under anställningen.

”När du sedan återgår i tjänst efter föräldraledighet får arbetsgivaren inte försätta dig i en sämre position än innan.” Sofia Rudhede

Du ska ha samma förutsättningar att till exempel nå den lön du hade före föräldraledigheten och ska inte få en sämre tjänst eller villkor om detta har samband med att du har varit föräldraledig.

Vad gör jag om jag upplever att jag särbehandlas negativt på grund av att jag ska gå hem och vara föräldraledig?

Sofia Rudhede:

  • Om du upplever att du särbehandlas på grund av att du ska vara föräldraledig är detta något du bör ta kontakt med oss på Säljarnas om. Det är inte tillåtet för arbetsgivare att missgynna någon på grund av föräldraledighet. Vi på Säljarnas kan bland annat hjälpa dig att bedöma om det agerandet du upplever dig vara utsatt för är lagstridigt.

Vad gör jag om min lön inte utvecklas på samma sätt på grund av att jag varit eller ska vara föräldraledig?

Sofia Rudhede:

  • Det är förbjudet för arbetsgivare att missgynna dig på grund av föräldraledighet. Detta gäller för flera situationer i anställningsförhållandet än för din lön, bland annat vid anställningsförfarandet och vid uppsägningar. Om du upplever att du missgynnats lönemässigt på grund av föräldraledighet får du ta kontakt med oss, så hjälper vi dig.

Har du några praktiska tips inför att jag ska berätta för chefen att jag är gravid? Vad gäller rent juridiskt?

Sofia Rudhede:

  • Du behöver meddela din arbetsgivare att du ska vara föräldraledig minst två månader innan du tänkt att gå på föräldraledighet. Arbetsgivare får inte neka en anställd föräldraledighet och du får inte heller missgynnas för att du är gravid.

Vad gäller när jag söker jobb och är gravid och kommer behöva gå på föräldraledighet inom kort?

Sofia Rudhede:

  • Även vid rekryteringsförfarandet gäller att man inte får missgynnas på grund av att man ska vara föräldraledig. Föräldraledighetslagen tar sikte på beslut om anställning, beslut där arbetsgivaren tar ut en arbetssökande till arbetsintervju eller vidtar andra åtgärder under anställningsförfarandet.

    Missgynnas man på grund av att man är gravid kan detta strida mot diskrimineringslagen, som även den innehåller förbud mot att missgynnas på grund av diskriminering som har samband med kön.

Bra länkar: