Personliga mötet

Träna på din hisspresentation

2017/10/16 • Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist, Grundare av Försäljningschefen Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag. www.forsaljningschefen.se

En hisspresentation är en kort beskrivning av dig, ditt företag och den nytta ni tillför. Hisspresentationen är perfekt att använda på mingel, vid korta möten och alla andra tillfällen då du kortfattat behöver presentera och sälja in dig. Det finns några olika modeller för att bygga hisspresentationer. Här kommer åtta tips på hur du lyckas med en bra hisspresentation.

  • En kort presentation är a och o. Fokusera på huvudbudskapet och kapa kort allt lullull.
  • Fokusera på mottagaren. Även om du har samma huvudbudskap, fokusera på den du pratar med och anpassa om möjligt.
  • Var intressant och sälj in dig, men skryt inte. Att berätta om dig och ditt företag på ett säljande sätt är syftet, att framstå som brackig och skrytsam ger inga affärer.
  • Ljug aldrig. Berätta en bra och levande historia, men inga lögner.
  • Välj bort. Du kan inte få med allt så fokusera på det viktigaste. Har du svårt bestämma dig, börja med att välja bort saker och på så sätt fokusera mer och mer.
  • Fråga. Efter att du är klar med presentationen vill du ju prata mer med kunden, träna därför på passande frågor så att konversationen flyter på.
  • Be om feedback från kollegor, din chef och några utvalda kunder. Förbättra och utveckla baserat på feedbacken.
  • Träna, träna och träna mer. Som med allt för att det skall bli bra måste du träna. Ta varje tillfälle du har att använda din hisspresentation så du får träna mycket.

En hisspresentation i sig ökar inte din försäljning. Den är dock ett bra sätt att knyta kontakter och börja bygga en relation med potentiella kunder. Din hisspresentation går med mindre justeringar att använda på mail och sociala medier vid behov.

Lycka till med att ta fram din hisspresentation!