Rörlig lön – Guide

Den rörliga lönen anpassas efter varje enskild verksamhet – har du koll på vad som gäller på din arbetsplats? Det är vanligt att du som säljare har rörlig lön i form av provision, men det kan även innebära att du har ett bonusavtal som baseras på verksamhetens framgång – och inte på din individuella prestation.

I den här guiden går vi igenom 5 viktiga faktorer som kan påverka din rörliga lön.

- Provision vs. bonus
- Provision vid konkurs
- Semesterlön utifrån både fast och rörlig lön
- Provision under tjänstledighet
- Provision vid avslutad anställning eller upphört avtal