Har du koll på dina konkurrenter?

2018/10/31 • Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist, Grundare av Försäljningschefen Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag. www.forsaljningschefen.se

Vi har alla konkurrenter som slåss om samma affär som vi. Bolag som säljer mer eller mindre liknande produkter som man själv är oftast de man klassar som konkurrenter. Konkurrenter kan dock vara bolag som säljer något helt annat, men som kan lösa samma problem som du. Oavsett vilka du väljer att se som dina konkurrenter är det en fördel att ha en viss koll på vad de gör. Jag tycker inte att du skall sätta din egen agenda utifrån dina konkurrenter men att ha koll på vad de gör ger ofta tankar till din egen verksamhet och du blir inte helt överraskad av deras agerande.

Att ha koll på sina konkurrenter kan vara en heltidssyssla. Jag gillar att förenkla saker när det går och har tips på två enkla sätt för hur du får bättre koll på dina konkurrenter.

Konkurrentens egen uppfattning

Börja med att ta reda på vad konkurrenten har för uppfattning om sig själv, eller rättare sagt den bild de vill förmedla. Det gör du exempelvis genom att:

  • Besöka deras hemsida
  • Läsa deras annonser
  • Läsa deras årsredovisning
  • Läsa deras reklammaterial

Vilka ord och uttryck förekommer ofta? Vad lyfter de fram? Vilken bild vill de skapa? Var marknadsför de sig?

Utifrån detta kan du dra slutsatser om hur de säljer in sig till kunder, vilka kunder som passar dem bäst, vilka svaga sidor de har (troligen de som de inte lyfter fram) osv.

Kundernas uppfattning

Nästa steg är att försöka få fram hur deras kunder uppfattar dem. Använd Linkedin eller liknande för att hitta personer i ditt nätverk som du kan kontakta. Möjligen känner du till någon som nyligen har varit kund. Det är i grunden inget konstigt att vilja veta lite mer om sina konkurrenter. Dock kan det vara bra att ta det varsamt och känna av hur mycket du kan fråga. Kan du träffa ett antal nuvarande och före detta kunder ger det dig troligen en bättre uppfattning.

Använd nu informationen du fick via kunderna för att stämma av mot den bild konkurrenten själv ger. Stämmer den? På vilka punkter finns avvikelser?