Få koll på konkurrenterna – och ta deras kunder

Befinner du dig i en väl etablerad bransch där få nya kunder utan leverantörer dyker upp? - då finns det anledning att lägga upp en taktik hur du ska kunna ta dina konkurrenters kunder. Guiden visar dig i några enkla steg hur du ska gå tillväga.