Kundmötet

Tydligt och kortfattat

2022/03/29 • Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist, Grundare av Försäljningschefen Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag. www.forsaljningschefen.se

En gammal sanning om säljare är att de pratar mycket. Jag är inte säker på att jag håller med om att just säljare skulle vara extra pratsamma. Utan tvekan har jag stött på säljare som pratar alldeles för mycket, men även det omvända.

Det jag är helt övertygad om är dock att du tjänar på att prata mindre eller, för den delen, skriva kortare. Helt enkelt att vara kortfattad i din kommunikation framför att brodera ut och sväva iväg.

Ju mer du pratar desto större är risken att det blir för mycket information och kunden slutar lyssna. Detta gäller förstås även i skrift. Vem vill och ens orkar läsa ett långt mail? Jag går till och med så långt att jag hävdar att alltför omfattande kommunikation gör att du uppfattas som mindre kunnig inom ditt område. Utöver detta finns också en effektivitetstanke. Kortfattad och tydlig kommunikation gör att du på mindre tid kommer vidare i dina processer, vilket är bra för dina affärer.

Att hålla sig kortfattad kräver dock några saker: 
– Att du vet vem du kommunicerar med
– Att du har ett tydligt mål med din kommunikation
– Att du är förberedd

Låt oss titta lite närmare på ovan punkter:

Vem du kommunicerar med handlar till exempel om att du vet vilka förkunskaper personen i fråga har, hur han eller hon tar till sig information, vilket typ av kommunikation som passar personen i fråga – skriftlig, muntlig, visuell osv. Ju mer du vet desto mindre behöver du kommunicera för att nå fram.

Ett tydligt mål gör att du kraftigt kan avgränsa din kommunikation. Jämför till exempel typen av kommunikation som behövs på ett första möte respektive en offertpresentation. Kommunikation utan ett tydligt mål tenderar att sväva iväg och bli både otydlig och omfattande.

Genom att förbereda dig kan du bli ännu tydligare och mer kortfattad. Fall inte i fällan att tänka att ”jag har inte tid att förbereda mig”. Genom att förbereda dig kommer du att få effektivare möten och samtal med kunder, du kommer att nå fram i större utsträckning och därmed sälja mer. Du kommer dessutom att ha fler kunder kvar att bearbeta för att du inte har slösat bort dem genom att få nej på grund av dålig kommunikation.

Min rekommendation är att träna på att bli tydlig och kortfattad i din kommunikation. Lycka till!