Nätverkande

Ömsesidig nytta inom ditt nätverk

2022/03/29 • Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist, Grundare av Försäljningschefen Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag. www.forsaljningschefen.se

Nätverk är något av ett buzzword idag. Du måste ha ett nätverk för att få jobb, för att sälja och du behöver ha ett bra nätverk i ditt privatliv för att få stöttning osv.

I följande resonemang begränsar vi oss till ditt yrkesmässiga nätverk. Det kan förvisso till viss del vara samma som ditt privata nätverk men enligt mig har de helt olika syften. Om vi hårddrar det ser jag att syftet med yrkesmässiga nätverk är att det skall skapa ömsesidig nytta. 

Vad är då nytta? Nytta kan variera mellan olika personer och över tid. Det kan vara att få tips på ett jobb, det kan vara att bli rekommenderad till ett uppdrag eller att få råd som hjälper dig komma vidare med en uppgift.

Avsaknaden av ömsesidig nytta anser jag leder till att man slösar bort tid och kraft vad gäller nätverkande. Min uppfattning är också att personer som inte har nytta av varandra slutar träffas efter ett tag. Påminner om att vi fortfarande pratar om ditt yrkesmässiga nätverk, privata nätverk har andra drivkrafter.

För att skapa ömsesidig nytta gäller framförallt två saker.
1. Ha en plan på vilka du nätverkar med
2. Ha en plan på vad du kan bidra med

Genom att ha en plan på vilka du nätverkar med ökar sannolikheten att du har personer i ditt nätverk som har nytta av vad du kan bidra med och att du kan ha nytta av dem. Visst, du kan köra på devisen ”man vet aldrig när man har nytta av en kontakt”. Jag hävdar dock att sannolikheten ökar kraftigt om du tänker efter lite innan.

Likaså om du är tydlig med vad du kan bidra med ökar sannolikheten att personer som har nytta av dig tar kontakt med dig. Här handlar det om att du vet vad du är bra på, kan artikulera det och faktiskt vågar berätta om att du är bra inom ett område. Du kan lyfta fram det på LinkedIn, dela med dig i personliga möten osv.

Om du satsar på att nätverkande skall leda till ömsesidigt nytta är jag säker på att du kommer få större effekt av ditt nätverkande med betydligt mindre insats.

Hur är det med ditt nätverk, tillför du och dina kontakter nytta till varandra?