Nätverkande

Hur är åldern på ditt nätverk?

2022/03/30 • Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist, Grundare av Försäljningschefen Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag. www.forsaljningschefen.se

Jag flyttade till Stockholm direkt efter gymnasiet och hade följaktligen ett ytterst litet nätverk här. Jag hade tur och började på ett företag där jag fick möjlighet att snabbt bygga upp ett stort nätverk av människor. Många har jag fortfarande kontakt med idag, nästan 30 år senare.

När jag var ung var det mer regel än undantag att du behövde ha jobbat ett tag för att vara chef, även om det ändrats något idag så är det vanligare med chefer och beslutsfattare som har jobbat en tid. En utmaning är att man oftast har kontakter i samma ålderspann som en själv och därför med största säkerhet har färre chefer och beslutsfattare desto yngre man är.

Som ung var man ofta medveten om det och jag och flera av mina kollegor hade både insikt och en del taktiker för att komma in i sammanhang med beslutsfattare. Det är en av de många fördelarna man har med att få arbeta med sälj, att man lära sig bygga nätverk.

Men låt oss vända på det. Jag ser idag fler och fler exempel på det omvända. Personer som är 40 eller 50 och mer eller mindre saknar kontakter som är betydligt yngre. Här saknas ofta insikten om att det är en utmaning, precis som att inte ha äldre i sitt nätverk. De yngre kommer att bli beslutsfattare om de inte redan är det och många är starka påverkare redan idag.

Min rekommendation är att titta på åldersstrukturen i ditt nätverk. Om du inte har människor från olika åldersgrupper, titta på hur du kan gå till väga för att utöka ditt nätverk men personer inom de grupper du saknar.