Försäljning

Grundläggande, men fungerar fortfarande

2022/03/30 • Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist, Grundare av Försäljningschefen Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag. www.forsaljningschefen.se

När jag pluggade jobbade jag extra med att sälja bilförsäkringar via telefon. En av de viktigaste sakerna för att lyckas var att ha ett bra tempo, nyckeltalet var kontakter per timme. Dvs genomförda samtal där vi fått ett ja eller nej. För att få många kontakter per timme behövde man ringa många. De flesta svara inte i telefon när man ringer.

Då som nu blev det ofta diskussioner om att tempot drog ned på kvalitén. Om vi har för högt tempo blir kvalitén lidande var en ständig återkommande invändning när vi hade säljmöten och diskuterade hur vi kunde öka tempot. Jag har aldrig köpt det argumentet till fullo. Visst finns det en korrelation mellan “hafsjobb” och lidande kvalité men att snabbhet och kvalité skulle vara motpoler har jag aldrig sett stöd för.

Tvärtom var det så att de säljarna som sålde flest försäkringar både var grymt bra på att genomföra bra samtal med kunderna och hade högt tempo.

Den av mina kollegor som hårdast drev kopplingen tempo och kvalité hade förvisso en imponerande hög träffprocent men eftersom han gjorde så få samtal per timme presterande han bara på medelnivå när det kom till hur många försäkringar han sålde per kväll.

Idag är det lättare att både öka tempot och bibehålla en hög kvalité vid försäljning

Det har gått 25 år sedan jag sålde bilförsäkringar och den tekniska utvecklingen sedan dessa har enligt mig gjort att kopplingen mellan kvalité och tempo blivit ännu vagare.Personligen får jag mer gjort på alla sätt nu jämfört med då och jag har betydligt högre kvalité i det jag gör.

Digitaliseringen hjälper oss att öka tempot

Till stor del på grund av digitaliseringen. Då satt jag med papperslistor och ringde på en knapptelefon, idag har jag över 10 program som på olika sätt hjälper mig i min försäljning. Program som både hjälper mig öka tempot i nästan allt jag gör och samtidigt hjälper mig hålla en högre kvalité.

Kvantitet är basic men fortfarande av största vikt för att får bra resultat. Idag kan vi utan tvekan både öka tempot och bibehålla en hög kvalité. Oavsett om du jobbar med telefonförsäljning eller komplex försäljning med långa säljcykler.