Försäljning

Driver du eller påtvingas du förändring?

2022/03/29 • Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist, Grundare av Försäljningschefen Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag. www.forsaljningschefen.se

”Vi är i ständig förändring” och ”förändringen har aldrig gått så snabbt som nu” är två uttryck som dyker upp i alla möjliga sammanhang idag. Både för att driva på vikten av förändring eller för att ta upp problemen och utmaningarna med förändring.

Förändring framstår ofta som något vi människor skapat. Som jag ser det är förändring det naturliga tillståndet i världen. Allt förändras hela tiden, i långsammare eller snabbare takt. Cellerna i din kropp dör och nya skapas, ett frö gror och växer för att slutligen dö och förmultna, jorden snurrar kring sin axel och solsystemet i galaxen osv.

Försäljning förändras påverkas av digitaliseringen

Inom försäljning påverkas vi hela tiden av vår omvärld, ett exempel är digitaliseringen. Både av att hela affärsmodeller förändras och påverkar hela branscher till att smarta program idag kan ta över vissa av dina arbetsuppgifter.  

Frågan blir alltså hur du väljer att hantera dessa ständiga förändringar. Du kan kämpa emot och försöka bevara status quo, du kan sucka och tycka att det är jobbigt, du kan låta dig följa med på resan eller så kan du vara en aktiv del av hur saker förändras. Hur du väljer att hantera det är förstås helt upp till dig.

Kunderna förändras, konkurrenterna förändras ständigt

Jag vill slå ett slag för att du i större utsträckning tar kommandot över hur du påverkas av förändringar. Om du arbetar som säljare bör du aktivt fundera på vad du behöver förändra i år för att lyckas och vad du behöver förändra på några års sikt för att fortsätta lyckas. Om du nu tänker ”men allt går bra nu så jag fortsätter så här” så glömmer du bort en sak. Kunderna förändras, konkurrenterna förändras och om du inte förändras kommer det inom kort inte att gå så bra.

Det bör tilläggas att bara för att du i större utsträckning leder förändringen betyder det inte att allt kommer att fungera perfekt. Det blir dock mycket enklare för dig att korrigera och göra ändringar om det är du som initierar. Då vet du i större utsträckning vad du vill skall ske och om resultatet uteblir kan du göra en ny förändring. Om du istället passivt åker med på andras förändringar vet du inte vad du skall vänta dig och tappar därmed en stor del av kontrollen.

Så mitt förslag är att du gör din egen framtidsspaning och funderar på hur du vill utvecklas. Bestäm vad du behöver göra för att komma dit och börja förändra. Kom ihåg att förändring inte är något tillfälligt utan något som sker hela tiden. Du kan välja om du vill vara aktiv eller passiv!