Karriär

Ber du om feedback tillräckligt ofta?

2022/03/30 • Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist, Grundare av Försäljningschefen Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag. www.forsaljningschefen.se

Ett av de enligt mig snabbaste och effektivaste sätten att utvecklas är att få feedback. Som säljare beror vår framgång i mångt och mycket på vår förmåga att interagera med andra människor. Andra människor är med andra ord de som är bäst på att berätta hur de upplevde vår interaktion och ge sin synpunkt på hur vi skulle kunna förbättra den.

Tycker du att det är jobbigt att få feedback?

Det är tyvärr inte helt ovanligt, precis som många upplever det som jobbigt att ge feedback. Det senare kanske beror på att många har svårt att ta emot feedback.

Den som förlorar mest på att du inte gillar och på ett bra sätt kan ta emot feedback är du. Om du inte ber om feedback och inte tar till dig när du får det så kommer människor att sluta ge dig feedback. Du kommer med andra ord fortsätta med beteenden som gör att du presterar sämre och som säljare många gånger tjänar mindre.

Omvänt, om du ber om feedback ofta och visar att du lyssnar och tackar för feedback kommer fler att våga ge dig feedback och du kan på så sätt utvecklas snabbare.

Här vill jag slå ett slag för att be kunder om feedback så ofta det bara går.

Grundläggande är att alltid, oavsett om du vinner eller förlorar en affär, be om återkoppling på vad som gjorde att de valde eller valde bort dig. Att be kunde om feedback gällande ert samarbete är också relativt enkelt och grundläggande. Lite mer krävande kan vara att be om feedback efter olika typer av kundmöten, exempelvis nykundsmöten.

Jag skrev att du skulle be om, lyssna på och tacka för feedback. Sedan kan du bestämma hur du skall agera utifrån feedbacken. Om det är en kommentar du aldrig hört tidigare och den inte dyker upp igen kan du troligen bortse från det som något som var speciellt för den situationen. Kommer tvärtom kommentarer om ett visst beteende upp ofta är det något du bör se över. Är det positivt, fundera på hur du kan göra det mer. Är det negativt, fundera på hur du kan träna bort eller minska det beteendet.