Försäljning

Säljmetodik – Är det nödvändigt?

2022/03/30 • Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist, Grundare av Försäljningschefen Patrik hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag. www.forsaljningschefen.se

Det finns en uppsjö av säljmetodiker. Utöver alla de klassiska och moderna amerikanska tenderar de flesta utbildnings- och konsultbolag att ha minst en egen metodik som de vill att du skall använda. Då kan man fråga sig om det är bra att alla på bolaget jobbar utifrån en säljmetodik eller om man kan klara sig utan. Låt oss titta lite närmare på detta.

Låt oss titta på fördelarna med att jobba enligt en gemensam metodik. När alla i säljteamet arbetar på samma sätt blir det möjligt att på ett bättre sätt skapa prognoser. Det blir lättare att lära av kollegor och även att lära upp nya kollegor. Det blir också enklare att jämföra resultat och att se om något område går tufft för samtliga. I det senare fallet kan då ledningen lätt motivera att ändra i produkt, leverans eller liknande.

Finns det nackdelar med att jobba enligt en viss metodik? Det ger en viss begränsning i arbetssätt och kan göra att man får en övertro på själva modellen. Det kan också ta tid för erfarna säljare att använda sig av en ny metodik om man är van vid att arbeta enligt en annan.

Min slutsats nu är som under större delen av min karriär. Ja, du skall arbeta enligt en säljmetodik som passar din bransch och ditt företag. Vilken metodik är sekundärt då alla har för- och nackdelar. Men genom att alla arbetar på samma sätt kan ni enklare utveckla och förbättra ert arbetssätt. Det blir också enklare att träna nya medarbetare till framgång.

Vilken säljmetodik använder ni er av på ditt företag?