Lön

Missnöjd med otydligt löneupplägg? Detta kan du göra.

2024/05/12

Nästan var tredje tillfrågad i årets Lönebarometer tyckte deras löneupplägg var otydligt. Med tydlighet och transparens blir alla vinnare och detta kan du göra om själv känner dig missnöjd.

Så många som 31 procent av de tillfrågade i årets Lönebarometer ansåg att deras system för rörlig lön var otydligt. Både du och ditt företag har mycket att vinna på att ta fram tydliga och transparenta löneupplägg.

Olika lönemodeller

För säljare finns flera olika lönemodeller att överväga. Här är några vanliga alternativ:

 1. Endast fast lön:
 1. Enbart en fast lön utan bonusar eller andra incitament.
 2. Ger trygghet för dig som säljare men din insats saknar tydliga kopplingar till bolagets resultat.
 3. Passar bra vid långsiktig försäljning med få avslut.

Fördelar: 

 1. Underlättar samarbete inom säljgruppen och med övriga på företaget.
 2. En stabil inkomst utan variationer skapar trygghet och är tydlig.

Nackdelar: 

 1. Som driven säljare kan du inte påverka din lön.
 2. Kräver detaljerad uppföljning från din försäljningschef vilket kan upplevas som att du blir kontrollerad.
 3. Ger inga ekonomiska incitament för dig som säljare att anstränga dig ytterligare.
 4. Endast rörlig lön:
 5. Enbart baserad på din kompetens och prestation.

Fördelar: 

 1. Tydlig koppling mellan prestation och belöning.
 2. Motiverande att du själv helt kan påverka din lön.

Nackdelar: 

 1. Otryggt om du blir sjuk, det blir lågkonjunktur eller det är svårt att sälja.
 2. Även här kommer din försäljningschef behöva kontrollera och säkerställa din aktivitet.
 3. Kombination av fast och rörlig lön:
 4. En mix av fast lön och bonus.

Fördelar: 

 1. Kombinerar trygghet med incitament.
 2. Ger möjlighet att belöna prestation.

Nackdelar: 

 1. Kan vara otydliga och svåra att förstå för dig som säljare och du kan uppleva att du inte belönas trots att du levererar.

Missnöjd? Detta kan du göra!

Ett löneupplägg ska vara tydligt och transparent. Det ska vara lätt att utläsa vad du ska göra för att få betalt för det du levererar. Är det inte det är det dags att ändra på det!

 1. Kommunicera med arbetsgivaren
  • Ta initiativ och diskutera löneupplägget med din arbetsgivare. Boka ett möte och fråga om hur lönen är strukturerad, vilka kriterier som används och hur prestationen mäts.
  • Be om tydliga riktlinjer och förväntningar för att undvika missförstånd.
 2. Förstå löneformeln
  • Om det finns en formel för hur din lön beräknas, se till att du förstår den. Vilka faktorer påverkar din lön? Är det en fast lön, provision eller en kombination?
  • Be om exempel på hur löneberäkningen fungerar.
 3. Sätt upp tydliga mål
  • Om du inte redan har det så ta tillsammans med din chef fram klara och mätbara mål för din försäljning. Det kan vara antal avslut, omsättning, kundnöjdhet eller andra relevanta faktorer.
  • Följ upp regelbundet och utvärdera din prestation gentemot målen.
 4. Förstå bonusstrukturer
  • Om det finns bonusar eller provision, be din chef tydliggöra hur de fungerar. Vilka nivåer finns det? Hur mycket kan du tjäna extra genom att överträffa målen?
  • Var medveten om eventuella tak för bonusar.
 5. Var delaktig i processen
  • Delta i diskussioner om löneupplägget och ge feedback. Arbetsgivaren kan ha möjlighet att justera lönen baserat på din prestation och insats.
  • Föreslå förbättringar om du ser något som kan göras tydligare eller mer rättvist.
 6. Dokumentera allt
  • Håll koll på din prestation, säljresultat och andra relevanta faktorer. Detta kan hjälpa dig i löneförhandlingar och utvärderingar.
  • Be om skriftliga avtal eller dokument som beskriver löneupplägget.

Är det ok att prata lön och upplägg med kollegorna?

Det finns inga lagregler som säger att du som anställd inte får berätta för andra personer om din lön. Däremot kan du i ditt anställningsavtal eller i ett annat avtal ha förpliktigat dig att inte tala om din lön. Då är du skyldig att hemlighålla den informationen.

Att diskutera lön och upplägg med dina kollegor kan bidra till ökad transparens och jämlikhet på arbetsplatsen och genom information om löner kan du som säljare få en bättre uppfattning om vad som är rimligt och rättvist.

Undvik att skapa konflikter

Diskussioner om lön och löneupplägg kan vara känsliga ämnen. Var medveten om att det kan finnas olika åsikter och erfarenheter och att det inte går att jämföra äpplen och päron rakt av. Håll diskussionerna konstruktiva och undvik att skapa onödig konflikt.

Känner du att du inte får gehör hos din chef kan du alltid vända dig till Säljarnas som har jurister som hjälper dig vidare!