Kroppsspråk – Säg det med ett äkta leende

2019/10/22

Det är inte bara vad du säger som får kunden att köpa. Minst lika viktigt är hur du säger det, din kroppshållning, mimik och klädsel

Kroppsspråket betyder mer för en säljare än du kanske tror. Skådespelaren Mi Ridell, även expert inom retorik och kroppsspråk, har tillsammans med polisen Lucas Bruhn (pseudonym) kommit ut med en nyutgåva av boken ”Kroppen ljuger aldrig – konsten att tala klarspråk”. Här delar hon med sig av sina bästa tips på hur säljare kan kommunicera utan ord.

Vad är ickeverbal kommunikation?

– Ickeverbal kommunikation, förenklat kallat kroppsspråk, är överförd kommunikation, precis som det talade ordet, men det är ansiktsuttrycken, gesterna, beröringen, hållningen, vad du har på kroppen – kläder, smycken, frisyr, tatueringar – din doft, avståndet till den andra och även tonen, styrkan och nyansen i din röst som kommunicerar. Kroppsspråket avslöjar våra innersta tankar, intresse, känslor och intentioner och är ett mer pålitligt språk än det talade ordet. Vad vi kommunicerar ickeverbalt, både som privatpersoner och som yrkespersoner, kan även vara om vi kommer sent eller tidigt till möten, hur bra vi är på att lyssna, hur vi har det på skrivbordet, hur vår hemsida ser ut, hur det ser ut i entrén, val av färdmedel, val av bilder, vilka färger vi kommunicerar med både på logotyp och kläder. Så vad vi säger till andra ickeverbalt, både medvetet och omedvetet, är massor! Vissa delar är vi medvetna om och gör alltså medvetna val kring, medan en hel del är sådant vi inte tänker på eller helt enkelt inte känner till. Vissa gester är känslorörelser. Några är universella, medan andra är inövade och somliga är kulturellt betingade.

Vad har en säljare för nytta av att bli bättre på ickeverbal kommunikation?

– Vare sig säljaren vill eller inte så gör hon eller han redan det. Nyttan och konkurrensfördelen för säljaren är att vara mer medveten om både vad man själv säger som inte är det talade ordet och vad kunden egentligen kommunicerar. Allt för att mötet ska bli så optimalt som möjligt. Affärer är relationer och det gäller att skapa goda sådana. Oftast lär sig säljare en ”säljpitch”; alltså VAD de ska säga till sin kund, men sällan HUR de ska säga det. Och att olika kunder behöver olika sorters bemötande. Det gäller att vara musikalisk och kunna läsa av både kunden och situationen.

I boken säger ni att kroppsspråk är ett språk som alla talar, men få förstår. Vad menar ni med det?

– Vi lär oss tyvärr inte retorik och ickeverbal kommunikation i skolan i samma utsträckning som i andra länder. I den digitala verkligheten vi nu lever i är det viktigare än någonsin att det personliga mötet blir optimalt. Vi konkurrerar med näthandel, AI etcetera och då är det ännu viktigare att säljaren i till exempel butiken är så pass härlig att handla av att vi hellre handlar av denna än att gå hem och beställa varan på nätet. Massor av studier har gjorts som visar att kunden som får ett professionellt bemötande känner sig sedd och respekterad, då spelar inte priset så stor roll. Man vill ha den mänskliga kontakten och det mänskliga mötet.

Tänk på detta inför ett säljmöte:

Här är Mi Ridells nio viktigaste tips om icke-verbal kommunikation att ta med dig om du ska in på ett säljmöte.

  1. Tänk på att allt kommunicerar vem du är. Ditt val av smycken, frisyr, väska, bil. Allt!
  2. Var medveten om att ditt ansiktsuttryck kan ses och tolkas redan på 90 meters håll. Att den glada minen smittar vet vi, men den sura minen smittar också.
  3. Klä dig hur du vill, men låt din stil återspegla dina värderingar och livsstil, så att du kan stå för hur du uppfattas.
  4. Tänk på din hållning. En god hållning är något som både uppfattas positivt av den du möter och ger dig själv kraft.
  5. Är du stressad eller nervös inför mötet? Lär dig andas rätt så minskar känslan av nervositet. Andas med magen och genom näsan.
  6. Har du en väldigt ljus röst? Gäspa innan du går in på mötet, då sänks tonläget och du låter mer trovärdig.
  7. Se till att inte ha din telefon synlig.
  8. Ge den du möter din fulla uppmärksamhet.
  9. Försök vara så närvarande och engagerad du kan i mötet, då blir kroppsspråket som mest naturligt.

Av: Lotta Byqvist