Jobba hemma

2012/03/28 • Åsa Jansson

Att jobba hemifrån är vardag för många säljare. Har man till exempel ansvar för ett säljdistrikt medan huvudkontoret ligger på en annan ort är det ofta naturligt att ha hemmet som bas. Men tänk på att lagstiftning och kollektivavtal inte alltid tillämpas på samma sätt när du arbetar på distans.

Det finns både fördelar och nackdelar med att arbeta på distans. Det är fritt och flexibelt, du slipper restider, det är lättare att få arbetsro och man kan ofta välja att arbeta på valfri tid.

Samtidigt visar undersökningar att distansarbetare ofta arbetar hårdare och har längre arbetsdagar än andra. Många saknar kontakten med arbetsgivare och arbetskamrater. Det kan också vara svårare att hävda sig när det gäller löneutveckling och karriärmöjligheter.

En tydlig arbetsledning är extra viktig när medarbetare jobbar på distans och inte träffar chefen så ofta. För att det inte ska råda några oklarheter om vad som gäller, och för att undvika eventuella framtida tvister, bör du skriva ett tydligt distansarbetsavtal med din arbetsgivare. Se till att dina arbetsuppgifter, befogenheter och resurser beskrivs noga. Du behöver också tydliga mål och regelbunden uppföljning.

I ett distansavtal bör framgå:

  • Vilken driftsenhet (turordningskrets) du tillhör.
  • När du förväntas arbeta, vara tillgänglig och ledig.
  • Hur många dagar du ska tillbringa på kontoret och vilka arbetsuppgifter du ska utföra hemma.
  • Vad som gäller vid övertidsarbete och semester.
  • Hur din arbetsplats ska se ut och vilken utrustning du behöver.
  • Vilken ersättning du ska ha för att du upplåter kontorsplats i ditt hem.
  • Vem som ska stå för utrustning och löpande kostnader.
  • Hur din utrustning ska försäkras.

Värt att veta om distansarbete

Anställningsskydd

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska turordningsregeln gälla, det vill säga sist in-först ut. Om du jobbar heltid på distans kan din hemarbetsplats utgöra en egen driftsenhet och därmed en egen turordningskrets. Då kan du bli uppsagd före andra anställda oavsett anställningstid. Kontrollera vad som gäller i ditt fall.

Arbetstid

Arbetstidslagen (som bland annat reglerar hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år, samt i vilken utsträckning man måste ha rast) är undantagen för distansarbetare eftersom arbetsgivaren inte anses kunna kontrollera arbetstiden. Ofta undantas också distansarbetare från rätten till övertidsersättning.

Kom överens med din arbetsgivare vad som ska gälla.

Semester

För den som har sin huvudsakliga arbetsplats i hemmet, eller så kallade okontrollerade arbetstagare, går det att göra vissa undantag i semesterlagen. Det handlar bland annat om hur semestern får förläggas (30a § Semesterlagen 1977:480).

Utrustning

Arbetsgivaren bör stå för den utrustning du behöver i arbetet, som till exempel kontorsmöbler, dator, skrivare, telefon och bredbandsuppkoppling.

Om du istället använder din privata utrustning – kom överens om ersättning. Tänk dock på att det inte alltid är lämpligt att använda den privata datorn, eftersom den sällan har tillräckligt bra brandväggar och säkerhetsprogram för att skydda företagets servrar och information.

Arbetsmiljö

Din arbetsgivare har ansvar för din arbetsmiljö, även om du arbetar på distans. Det ska finnas ett lämpligt utrymme i ditt hem för en arbetsplats, du ska ha den utrustning du behöver och utrustningen ska vara säker.

Arbetsmiljölagen omfattar också den psykosociala miljön. Att arbeta på distans kan ibland vara ensamt. Lagen säger dock att »Arbetet bör ge möjligheter till variation, social kontakt och samarbete.«

Det är viktigt att du får möjlighet att delta i möten och på andra sätt ha löpande kontakt med din arbetsplats.

Arbetsplatsen

Om du använder ett rum i din bostad som kontor ska du ha kontorsersättning. Enligt Skatteverkets praxis är ersättningen cirka 2 000 kronor per månad.

Vissa säljare behöver också upplåta plats i sitt hem för varulager. Förhandla om ersättning även för det.

Försäkringar

Din hemförsäkring gäller normalt inte för den utrustning som tillhör jobbet och finns i ditt hem. Det är inte heller säkert att arbetsgivarens försäkringar är tillräckliga. Se över vilka försäkringar som finns och om de behöver kompletteras.

Arbetsskada

Alla som arbetar omfattas av Arbetsskadeförsäkringen. Du får ersättning från försäkringen om du skadar dig på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet.

Det är viktigt att du har ett avtal som visar att ditt hem också är din arbetsplats, annars kan det bli svårt att få en skada som skett vid distansarbetsplatsen godkänd som arbetsskada.