Framtidens jobbtitlar

2015/02/05 • Åsa Jansson

Kundernas nya beteenden kräver att företagen tänker om och organiserar sig på nya sätt. Stuprörens tid är förbi och det är samarbete som gäller för framgångsrika organisationer. Det gör också att det krävs nya roller och kompetenser, medan andra yrkestitlar försvinner.

Digitaliseringen har medfört helt nya köpbeteenden bland kunderna. För att möta denna strukturomvandling måste företagen tänka nytt, och det kräver också att man organiserar sig på nya sätt.

Rekryteringsföretaget Hammer & Hanborg har frågat över 1 000 chefer i nordiska företag om vad de tror krävs av framgångsrika företag.

 Nyckelordet är samarbete, och då handlar det både om samarbete med kunderna och internt mellan olika funktioner.

– Affärs- och produktutveckling kan till exempel ha väldigt stor nytta av att interagera mer med kundtjänst och sälj. Säljarens viktigaste roll i organisationer som är lite framåt är att vara örat mot marken och samla in information om kunderna, säger Lotta Fredrikson, vd för Hammer & Hanborg.

– Säljare som dessutom är innovativa och hittar nya lösningar får en fantastisk koppling in i organisationen, ett mandat och en styrka.

Två funktioner som redan har börjat samarbeta mer är sälj och marknad, visar undersökningen.

– Det är inte längre lika mycket stuprör som förut. Av dem som svarat att de ansvarar för sälj har över 70 procent även marknadsansvar, säger Åsa Falkman, en av Hammer & Hanborgs grundare.

– Vi rekryterar också allt fler personer till tjänster med titeln sälj- och marknadsansvarig. Det har blivit mycket vanligare.

Personer med säljansvar har stort inflytande i sina organisationer, visar undersökningen. De rapporterar i högre utsträckning än andra chefer direkt till vd, och hela 65 procent sitter med i ledningsgruppen, jämfört med 41 procent  av samtliga.

Samtidigt spår många att en stor del av säljjobben kommer att bli överflödiga på grund av allt mer automatiserade köpprocesser. Konsultföretaget Gartner Group till exempel förutser att antalet business to business-säljare i världen kommer att minska från dagens 20 miljoner till tre miljoner 2020.

– Det talas mycket om att många säljare kommer att försvinna. Och ja, de kanske inte längre kommer att kallas säljare, men kan i stället få någon av de nya titlarna. Många av de här nya rollerna kräver just de egenskaper som en duktig säljare har, säger Åsa Falkman.

Lotta Fredrikson betonar att de nya titlar som nämns i undersökningen är sådana som de tillfrågade cheferna själva lyft fram, det är inte Hammer & Hanborgs egen trendspaning. Många av rollerna har ett fokus på kommunikation och analys.

– Det handlar inte om en titeltrend, det är mycket större än så. Nya titlar visar en viljeriktning, en ambition att förändras efter de förändrade förutsättningarna. Det händer just nu och utvecklingen går inte att stoppa, säger hon.

Titlar som är på väg bort helt, enligt cheferna i undersökningen, är bland annat social media manager, marketing manager, web editor, it manager och CIO, Chief information officer.

– Sociala medier och it är integrerat i nästan alla andra funktioner redan idag, därför behövs inte längre separata yrkesroller.

De nya specialisterna

Customer interaction manager

Konsumenter kräver individuell kommunikation och förväntar sig att få interagera och vara en del av produktutvecklingen. »Jag vill inte att ni ska sälja det ni vill producera, jag vill att ni producerar det jag vill köpa«. Detta är något en CIM säkerställer.

Gamification specialist

Att påverka eller förändra beteenden och motivera till köp genom belöningssystem kopplat till ett kommunikativt budskap är den här specialistens roll.

Digital lobbying strategist

Att påverka genom digitala kanaler och sociala medier är en konst. Att ta vara på alla möjligheter som digitala kanaler har att erbjuda är vad en DLS gör.

Co-creation developer

Att produktutveckla tillsammans med kunder och ha örat mot marken för att öppna upp samarbeten är dagens och framtidens sätt att arbeta.

Why director

Questions not answers. Framgången för framtidens ledare hänger på förmågan att ställa rätt frågor, frågor som bygger på reflektion och insikt och leder utvecklingen framåt.

Innovation officer

Focus on growth – att ta tillvara på möjligheter som digitaliseringen skapar för innovation och samverkan över gränser för att hitta nya lösningar är det en IO gör.

Chief listening officer

Inom kommunikation anses extroverta personer vara de mest framgångsrika, men i dag är det interaktion som gäller och därför är det viktigt att lyssna in omvärlden.

Director of audience

Att vara samspelt med omvärlden, att känna sina kunder och ha förmågan att använda rätt budskap till rätt målgrupp vid rätt tid – det är essensen i denna roll.

Expectation analyst

Att involvera och lyssna in kunderna och erbjuda det de vill ha. »Great marketers will be replaced by great marketplace managers«.

Data artist

Big Data är universum och titeln beskriver en expert på att visualisera fakta från detta universum.

Software agent

I dag digitaliseras allt fler arbetsuppgifter och det krävs någon som kan kombinera det »humana« och det digitala. På konsultativt sätt råder denna expert organisationen om vilken teknik den behöver.

Chief happiness officer

Det är nyttigt att skratta, det gynnar både inlärningsförmågan och kreativiteten, det kan lindra stress och ökar vårt välbefinnande vilket leder till bättre affärer och lönsamhet.

Story architect

Det handlar om att skapa förståelse för ett varumärke eller en tjänst och sätta den i ett sammanhang så att det känns förtroendeingivande.

Culture catalyst

Organisationens kultur blir allt viktigare – både som konkurrensmedel men också för att attrahera rätt  medarbetare. Internkommunikation, värdegrund och vision är grund- pelare och CC är samordnaren.