Lön

Hjälp – min chef betalar inte ut min lön!

2023/10/26

Hur ska du göra om den utbetalda lönen inte stämmer? Eller ännu värre – inte betalas ut alls! Vi ringer upp Vida Karkehabadi, jurist på Säljarnas fackförbund. Hon vet vad som gäller!

Så vad gör du om du och din chef inte kommer överens? Vida Karkehabadi är jurist på Säljarnas riksförbund som är fackförbundet för dig som jobbar med försäljning. Varje år bistår de med juridisk hjälp till ett stort antal medlemmar som inte kommer överens om lönen med sin arbetsgivare.

Vad kan anledningarna vara till att man inte kommer överens om lönen?

Vida Karkehabadi: Anledningarna kan vara många. Det kan vara missförstånd, säljaren kanske inte har uppfyllt villkoren i kontraktet, provisionssystemet kan vara otydligt men även fel med administrationen bakom löneutbetalningarna eller, i värsta fall, att företaget har dålig kassalikviditet! I många fall handlar det även om påstådd frånvaro från jobbet.  

Om det händer mig – hur ska jag då gå till väga?

Vida Karkehabadi: Börja med att boka ett möte med din chef. Förbered dig väl, ta med dig ditt anställningsavtal där lön och provision bör vara reglerat och fakta om din försäljning. Presentera din syn på hur lönen borde vara och håll dig lugn i samtalet. Det kan ju hända att det ligger en missuppfattning bakom.

  • Rapportering och oklart provisionssystem
    Ibland är det så enkelt att du kanske inte rapporterat din försäljning i tid och lönen du saknar kommer nästa månad. Om inte bör du gå igenom och förtydliga upplägget av provisionssystemet med din chef. Har ni missuppfattat varandra kring hur provisionen beräknas och när den ska betalas? Det är viktigt att du och din arbetsgivare har tydliga och skriftliga avtal om provisionssystemet. 
  • Kontakta ditt fackförbund
    Om ni ändå inte kommer överens kan du kontakta ditt fackförbund. Vi börjar med att kartlägga oklarheterna. Finns det villkor i anställningskontraktet som din arbetsgivare hävdar att du inte uppfyllt eller har arbetsuppgifterna inte utförts som arbetsgivaren vill? I vissa fall kan också arbetsgivaren hävda att säljaren brutit mot vissa företagspolicyer och därför inte betalar ut lönen till fullo.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vida Karkehabadi: Om ni inte kan komma överens kan ärendet tas vidare till domstol men det tar tid. En rättsprocess går inte att skynda på så du måste ta höjd och det är inte garanterat att du vinner. Att ta ärendet vidare till domstol innebär även risk att behöva stå för motpartens rättegångskostnader, om du förlorar målet. I vissa fall kan ditt fackförbund stå för dessa, men i andra fall kan man behöva ta dessa själv. Detta är en viktig aspekt att ha i åtanke när det kommer till en domstolsprocess. 

Vad har jag för rättigheter om min arbetsgivare inte har ”råd” att betala ut min lön?

Vida Karkehabadi: Ibland hamnar bolag i lägen där likviditeten är så dålig att de helt enkelt inte har pengar att betala ut lönerna med. I ett sådant läge ska man kontakta Säljarnas Riksförbund som kan skicka lönekrav med konkurshot, alltså att man ansöker om att försätta bolaget i konkurs och få ut sina pengar ur konkursboet. Försätts din arbetsgivare i konkurs inträder den statliga lönegarantin, som innebär att staten går in och betalar icke-utbetald lön. Denna gäller upp till fyra prisbasbelopp, vilket år 2023 blir totalt 210 000 kr, och gäller lön som tjänats in tre månader innan dagen för konkursansökan.

Har man varit arbetsför och utfört sitt arbete har man alltid rätt att få sin lön utbetald. Skyldigheten att utbetala lön kan arbetsgivaren nästan aldrig undgå. Skulle din arbetsgivare mot förmodan försöka kringgå denna skyldighet bör du kontakta Säljarnas Riksförbund omgående.