Dina värderingar har betydelse

2018/01/17 • Anna-Karin Lingham

En av de viktigaste pusselbitarna i ditt varumärkes identitet är dina värderingar. Du hittar dem inom ett flertal områden. Vissa har du fått från dina föräldrar, syskon, släktingar, lärare och kompisar under uppväxten. Andra har du samlat på dig efterhand via media, vänner, kollegor och egna erfarenheter. Dina värderingar påverkar – både medvetet och undermedvetet – hur du agerar och bemöter dina kunder. Det i sin tur påverkar hur de bemöter dig tillbaka.

Här är exempel på några områden, där du eventuellt har en uppfattning eller åsikt som påverkar ditt sätt att agera:

Politik – Vilken politiska ståndpunkt är ”rätt” respektive ”fel”? Har du en självklar politisk tillhörighet? Hur ser du på människor med annan politisk ståndpunkt än du själv?

Ekonomi – Är det viktigt att ha god ekonomi? När är man rik respektive fattig? Påverkar ekonomin din syn på dig själv och dina kunder?

Relationer – Vad kännetecknar en god affärsrelation? Vad är skillnaden mellan en professionell och en privat relation?

Utbildning – Är det viktigt eller oviktigt att ha en viss utbildning? Bedömer du dig själv och dina kunder utifrån deras utbildning?

Arbete – Hur mycket bör man arbeta? Kan och vill du skilja på arbete och fritid? Vad är viktigast för att du ska trivas i din yrkesroll?

Bakgrund/ålder/åsikt/läggning – Finns det grupper av kunder som du har högre eller lägre tankar om än andra? Vad kännetecknar din egen tillhörighet?

Framtid och möjligheter – Ser framtiden mörk eller ljus ut? Är dina framtidsmöjligheter begränsade eller oändliga? Har du en tydlig bild av framtidsmöjligheterna för dina kunder?

Ett sätt att komma underfund med vilka som är dina mest tongivande värderingar, är att identifiera situationer då du reagerar med starka känslor såsom glädje, ilska, förvåning eller frustration. Där finns alltid en – för dig – viktig värdering med i bilden.

Om du ägnar en stund åt att fundera över dina värderingar, kommer du att upptäcka att det finns några som är självklara och andra som du inte längre är lika mån om att hålla fast vid. Du har förändrats, tiderna har förändrats och vissa av värderingarna har tappat betydelse för dig.

Det är inte helt lätt att ändra värderingar som du inte längre tror på. De kan sitta stadigt i ryggmärgen. Däremot kan du bli medveten om dem, ifrågasätta och stegvis ersätta dem med något nytt som stämmer bättre överens med den du är idag.

Vilka värderingar skulle du vilja tona ned eller lämna bakom dig? Vilka vill du förädla och ta med dig in i framtiden?

Det är lätt gjort att utan eftertanke bedöma och döma kunder baserat på egna värderingar. Nästa gång du märker att du har en åsikt om en kund – ta dig då en funderare på vad det är som orsakar din åsikt. Är det relevant? Borde du omvärdera? Har du den information du behöver för att kunna avgöra om kunden har rätt eller fel? Kan det vara dina värderingar som spökar och ger dig en skev bedömningsgrund?

Vad händer om du tänker annorlunda, som ett experiment? Om du utgår ifrån nyfikenhet och öppenhet istället för bedömande och dömande, kommer du att få en ny syn på dina kunder. Testa ett par dagar! Märker du någon skillnad i hur du själv känner dig och hur du blir bemött?

Nästa vecka ser vi på en annan viktig del i din identitet, nämligen dina kärnvärden.

Vi ses!