Din bild och andras bild

2018/02/01 • Anna-Karin Lingham

För vems skull bygger du ditt personliga varumärke? Är det bara en egotripp?

Nej. Det är mycket bättre än så.

Du själv blir stadigare i dina åsikter och beslut. Du stärker troligen både självkänsla och självförtroende. Du blir mer engagerad och effektiv. Du får roligare och kan trivas bättre med både jobb och privatliv. Du får sannolikt ett bättre bemötande från omgivningen, både kunder och vänner. Bara en sån sak.

Människor i din omgivning upplever att det är lättare att relatera till dig när det är lätt att veta vad du står för och vad du går för. Du blir en slags garanti för dig själv.

Din arbetsgivare kan räkna in många fina fördelar. Du blir sannolikt mer motiverad och engagerad i ditt arbete och genererar ytterligare mervärde för organisationen. Du kan bli en bättre ambassadör för företagets varumärke. Du blir tydligare, vilket förenklar samarbetet med både kollegor och kunder. Skulle du möjligen upptäcka att du vill byta jobb när du får mer klarhet över dina egna värderingar och mål, så kan det bli en förändring i rätt riktning både för dig och din arbetsgivare.

Det är garanterat så att andras bild av dig är lite annorlunda än din egen bild av dig själv. Du vet mycket om dig själv som inte andra vet. Andra kan ha hört något om dig som inte du vet – t e x något rykte som inte har nått dina öron än.

I varumärkessammanhang brukar vi använda uttrycken identitet och image. Din identitet är din självbild. Din image är omgivningens bild av dig. Sällan – om ens någonsin – överensstämmer de här bilderna fullt ut. Din image påverkas alltid av ett visst brus. Bruset kan bestå av andra människors förutfattade meningar, minnen, värderingar, bristande information och en hel del annat.

Trots bruset så är det omgivningen – inklusive dina kunder – som avgör hur ditt personliga varumärke ser ut. Deras tolkning av din image gäller. Den påverkar i sin tur hur de bemöter dig och hur intresserade de är av att köpa av dig.

Så är du då helt utlämnad till andras personliga uppfattning av ditt varumärke? Nej, inte alls. Du kan påverka din image. Det viktigaste är att skapa en så tydlig och stadig identitet som möjligt. När du har en stadig identitet på plats, blir det mycket lättare för dig att påverka din image i den riktning du önskar.

Nästa vecka börjar vi att se på din identitet. Vi ses!

Bild: Identitet och image. Källa: ”Visa ditt rätta jag”, handbok om personligt varumärke av Anna-Karin Lingham