Positivt grupptryck

2018/05/12 • Anna-Karin Lingham

När jag var 17 år och läste på highschool i USA fick jag en bok som handlade om ”peer pressure” – grupptryck. Jag minns att boken uppmuntrade läsaren att ta egna beslut och stå emot lockelsen att ramla in i gruppens agerande utan att tänka efter själv. Det var bra tankeväckare för en tonåring.

Som vuxen ingår jag i många olika grupper och nätverk. Jag väljer medvetet var jag vill ha en tillhörighet – under förutsättning att jag blir ”insläppt”. Ibland är det formella nätverk, ibland informella. Om det är möjligt, försöker jag att välja sammanhang med positiv energi, omtanke, nyfikenhet och utvecklingsfokus.

Men ibland faller jag dit. Även som vuxen kan grupptryck ta mer negativa former. Då gäller det att backa några steg, Vad tror jag på? Vad vill jag? Vad vill vi tillsammans åstadkomma? Hur kan jag agera konstruktivt med en god intention? Hur kan vi i gruppen vända en negativ spiral till en positiv?

Positivt grupptryck bland dina säljarkollegor kan vara en riktig guldgruva för din utveckling. Nya idéer kan få vingar när de luftas bland kollegor som hjälper dig att se nya möjligheter. Genuin välvilja kan lyfta den som behöver hjälp att ta nya steg.

Se till att de säljnätverk du tillhör har en kultur som leder vidare, ger positiva vibbar och nya möjligheter. Om ni någon gång hamnar i en negativ spiral – var då uppmärksamma på vad som händer, backa några steg, bryt mönstret och kom tillbaka med fokus på er gemensamma positiva målbild. Lufta det som behöver luftas. Fatta de beslut som behöver fattas. De allra flesta kollegor vill väl både för andra och sig själva, även som sparringpartners. Att hamna i en negativ spiral är mänskligt, men behöver inte vara ett statiskt tillstånd. Däremot kan ett positivt grupptryck ge enorm kraft!

Dina nätverk av kollegor är en del i din profilering och därmed ditt personliga varumärke. Låt dem vara positiva.

Nästa vecka börjar vi att se på ditt sätt att kommunicera. Vi ses!