Lön

Räkna ut semesterlön

2023/06/08

Semesterledigheten är en efterlängtad tid då vi får möjlighet att koppla av och njuta av välförtjänt ledighet. Men det kan vara förvirrande att veta exakt hur mycket lön du ska få under semestern. Med hjälp av vår beräkningsmodell kan du enkelt räkna ut din semesterlön baserat på antal semesterdagar, din månadslön och årliga provision.

Fyll i de relevanta uppgifterna nedan för att beräkna din semesterlön!

Här kan du räkna ut din semesterlön

Semesterdagar
Månadslön
Årlig provision
Din semesterlön: kr

Stämmer din semesterlön?

Toppen att din uträkning stämmer!

Mer om semesterlön

Säljarnas förbundsjurist Sofia Rudhede får många frågor om just semesterlöner. Men hur ska du veta vilka villkor som gäller och om din semesterlön bara baseras på din baslön eller även på din provision? Här får du svar på alla dina frågor!

Vad är semesterlön?

Sofia Rudhede:

Semesterlön är den ersättning du får när du tar ut semester från ditt arbete. Det är den lön du erhåller under den period då du är ledig från arbete för att vila och återhämta dig. Vanligtvis betalas semesterlönen ut av arbetsgivaren och syftar till att kompensera dig för den förlorade arbetsinkomsten under semestern. Semesterlönens storlek beror på flera faktorer, inklusive din anställningstid, din lön, och vilket kollektivavtal eller lagstiftning som gäller för din anställning.

Är semesterlön semesterlönegrundande?

Sofia Rudhede:

Ja, normalt sett är semesterlön semesterlönegrundande. Det innebär att din semesterlön räknas som en del av den grund på vilken din framtida semesterersättning kommer att beräknas. När du tar ut semester och får betalt för den, kommer denna lön att ingå i den inkomst som används för att bestämma din semesterersättning för kommande semestrar.

Var kan jag se vad som gäller för just mig?

Sofia Rudhede:

Din semester regleras i ditt anställningsavtal. Där ska det framgå hur många semesterdagar du har och ibland mer information om hur beräkningen av semesterlönen går till. Din grundläggande rätt till semester kommer dock från semesterlagen, som alla arbetsgivare är skyldiga att följa. Där framgår hur arbetsgivaren ska beräkna semesterlön vid olika förutsättningar.

Alla arbetstagare har enligt semesterlagen rätt till 25 dagars semester. Säljare kan ofta förhandla sig till ytterligare några semesterdagar om de själva kan bestämma sin arbetstid och inte har någon övertidsersättning.Semesterlagens huvudregel är också att du som arbetstagare har rätt till en sammanhängande ledighet på fyra veckor under juni – augusti.

Vad är det för skillnad på semesterlön, semestertillägg och semesterersättning?

Sofia Rudhede:

Semesterlönen är det du får utbetalt i samband med att du tar ut dina betalda semesterdagar. Den består av din månadslön och ett semestertillägg. Detta tillägg är en andel av din månadslön som du får för varje uttagen semesterdag. Hur stor andel som utgör tillägget är beroende av om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte.

Semesterersättning är den ersättning du får när din anställning upphör om du då har kvar semesterdagar som du inte hunnit ta ut. Detta betalas då ut som en klumpsumma minus skatt efter att du slutat.

Räknas min provision in i beräkningsunderlaget?

Sofia Rudhede:

Har du enligt ditt anställningsavtal rätt till 25 dagars semester är huvudregeln att din semesterlön då ska beräknas till 12 procent av din lön under intjänandeåret. Intjänandeåret är året närmast före semesteråret, med andra ord det år då rätten till semesterlön har tjänats in. Semesterår är den tolvmånadersperiod under vilken semesterledigheten tas ut och löper från 1 april till 31 mars följande år.

I beräkningsunderlaget ingår:

  • Månadslön
  • Provision
  • övertidsersättning, semesterlön för sparad semester som uttagits under intjänandeåret.

I beräkningsunderlaget ingår däremot inte:

  • semesterlön som utbetalats under intjänandeåret
  • traktamenten och kostnadsersättningar
  • förmån av fri bil
  • gåvor och trivselförmåner av olika slag.

När får jag ut min semesterlön?

Sofia Rudhede:

Semesterlönen betalas i regel ut den månad som du tar ut semesterdagar, eller månaden efter. Vissa företag gör dock på andra sätt, till exempel att man får ut hela årets semestertillägg inför sommarsemestern.

Det krav som ställs i semesterlagen är att semesterlönen ska betalas ut i samband med semesterledigheten, men för rörliga lönedelar ska de betalas ut senast en månad efter semesterårets utgång.

Sparade dagar, hur funkar det?

Sofia Rudhede:

Du får spara en eller flera dagar till ett annat semesterår, men dessa ska tas ut inom fem år. Om du tar ut sparade semesterdagar ett år får du inte det året spara några nya semesterdagar.

Är det något mer jag ska tänka på?

Sofia Rudhede:

Den rättighet till semester som du har som anställd är till för just att vara ledig från arbetet, för att du ska få möjlighet att återhämta dig inför ett nytt år av arbete. Även om du exempelvis får semestern utbetald i pengar vid anställningens upphörande så är syftet med semesterlagen inte att du ska kunna hoppa över att ta semester för att i stället få pengar. Därför finns bland annat skyldigheter för arbetsgivare att se till att derasanställda tar ut sin semester i lediga dagar och det finns begränsningar vad gäller att spara semesterdagar.

Du har rätt att ta ut dina semesterdagar, men kan behöva anpassa när du tar semester efter verksamhetens behov. Semesterledighet kan du alltså inte bestämma helt själv när du ska ta utan behöver bestämmas i samråd med arbetsgivaren.

För dig med rörlig lön är det viktigt att veta att din semesterlön även ska grundas på din rörliga lön. Är du är ny på din nuvarande arbetsplats och inte har så många intjänade betalda semesterdagar har du ändå rätt att vara ledig under sommaren. Du kan då välja om du vill ta ut obetalda semester eller inte. Det går också att förhandla med sin arbetsgivare om att få förskottssemesterlön som ibland efterskänks om man blir kvar hos arbetsgivaren under ett antal år.