Lön

Vad är ett rimligt avgångsvederlag?

2024/03/14

När anställningsavtal upphör, särskilt i situationer där uppsägning inte beror på den anställdes agerande, kan avgångsvederlag bli en viktig del av överenskommelsen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta är en kompensation som betalas ut till den anställde som en del av avslutandet av anställningsförhållandet.

Att bestämma vad som är ett rimligt avgångsvederlag kräver en bedömning av många faktorer. Generellt kan man säga att längre anställningstid, högre befattningar och större ansvarsområden kan motivera en högre ersättning. Många gånger baseras beloppet på månadslönen, där det inte är ovanligt att ersättningen motsvarar flera månadslöner.

Vanliga orsaker till avgångsvederlag

Avgångsvederlag kan erbjudas av flera olika skäl. Dessa skäl speglar ofta komplexiteten i arbetslivet och de många situationer där en arbetsgivare och en anställd kan behöva gå skilda vägar. Det kan handla om allt från organisatoriska förändringar till personliga omständigheter.

Uppsägning p.g.a sjukdom

Vid uppsägning p.g.a sjukdom kan arbetsgivaren erbjuda ett avgångsvederlag som en del av uppsägningen, men det är viktigt att den anställde tar hänsyn till hur detta påverkar eventuella sjukförsäkringar eller andra förmåner. I dessa fall är det särskilt viktigt att få juridisk rådgivning för att säkerställa att alla aspekter av uppsägningen hanteras på ett sätt som är fördelaktigt för den anställde.

Uppsägning p.g.a arbetsbrist

Om du blir uppsagd p.g.a arbetsbrist erbjuder ofta arbetsgivaren ett avgångsvederlag som en del av uppsägningspaketet. Storleken på detta vederlag kan påverkas av kollektivavtal och arbetsgivarens policy, men även av förhandlingar mellan de involverade parterna. Arbetsbrist anses vara en av de mer “objektiva” orsakerna till uppsägning, vilket kan leda till mer generösa avgångsvederlag jämfört med andra uppsägningsorsaker.

Hur mycket ersättning kan jag begära?

Storleken på den ersättning du kan begära varierar stort, eftersom det inte finns en fast riktlinje för vad som anses vara ett rimligt avgångsvederlag. Det är i slutändan en fråga om förhandling mellan dig och din arbetsgivare. I vissa fall kan ditt fackförbund spela en avgörande roll i att förhandla fram en skälig ersättning baserat på omständigheterna.

Beloppet av ersättningen kan även påverkas av orsaken till din uppsägning. Till exempel, om du blir uppsagd utan saklig grund, har du rätt till en uppsägningstid som specificeras i 11 § i Lagen om Anställningsskydd (LAS). I dessa situationer brukar avgångsvederlaget reflektera den lön du skulle ha fått under den uppsägningstiden.

Är avgångsvederlag pensionsgrundande?

En viktig fråga som ofta uppstår är om avgångsvederlag är pensionsgrundande, d.v.s., om det påverkar storleken på din framtida pension. Detta kan variera beroende på hur ditt avgångsvederlag struktureras samt vilken pensionsplan du har. Generellt sett kan vissa delar av ersättningen betraktas som pensionsgrundande inkomst, men det är viktigt att kontrollera detta med din pensionsleverantör och eventuellt din arbetsgivare.

En inkomstförsäkring kan komplettera ditt avgångsvederlag

En inkomstförsäkring kan komplettera det avgångsvederlag du får från din arbetsgivare. Denna försäkring kan ge dig rätt till ytterligare ekonomiskt stöd utöver den ersättning du får, baserat på dina tidigare inkomster och hur länge du har varit anställd.

Tips för att förhandla fram en rimlig ersättning

För att förhandla fram ett rimligt avgångsvederlag är det viktigt att vara väl förberedd och strategisk. Här är några tips:

  • Gör din hemläxa: Innan förhandlingarna börjar, ta reda på vad som är standard i din bransch och för liknande positioner. Känn till dina rättigheter och eventuella relevanta lagar, såsom Lagen om anställningsskydd (LAS) i Sverige.
  • Utvärdera din situation: Tänk på din anställningstid, dina bidrag till företaget och omständigheterna kring din uppsägning. Starka argument kan stärka din position i förhandlingarna.
  • Bestäm dina behov och mål: Bestäm vad du behöver och vad du hoppas uppnå med avgångsvederlaget. Tänk även på andra aspekter än bara pengar, såsom referenser eller hjälp med att hitta ett nytt jobb.
  • Förhandla skriftligt: När du har kommit överens om villkoren för din ersättning, se till att få allt dokumenterat skriftligt. Detta undviker missförstånd och säkerställer att båda parter håller sig till överenskommelsen.
  • Använd taktiska förhandlingsstrategier: Var professionell och respektfull under förhandlingarna. Argumentera sakligt för ditt värde och varför du förtjänar ett visst avgångsvederlag.
  • Var beredd på kompromisser: I vissa fall kanske du måste kompromissa för att nå en överenskommelse. Bedöm vad som är viktigast för dig och var flexibel utan att ge avkall på dina grundläggande behov.