Säljtips

9 tips – så skriver du ett bra säljmail

2023/10/11

Ett välformulerat säljmail kan öppna dörrar och skapa nya affärsmöjligheter. Här är tipsen som hjälper dig att skriva framgångsrika säljmail!

Att skicka säljmail är ett viktigt verktyg för att locka potentiella kunder och öka försäljningen. Ett välformulerat säljmail kan öppna dörrar och skapa nya affärsmöjligheter. Men det är också en konst att skriva ett effektivt säljmail som verkligen fångar mottagarens uppmärksamhet och ökar chanserna till ett positivt gensvar.

Här är 9 tips som hjälper dig att skriva ett bra säljmail:

1. Skapa dig en tydlig bild av din målgrupp

Innan du börjar skriva ditt säljmail, se till att du har en tydlig bild av vilken målgrupp du vänder dig till. Anpassa ditt språk, ton och innehåll efter deras behov, problem och intressen. Ju mer du kan relatera till mottagaren, desto större chans har du att få deras uppmärksamhet.

2. En stark och personlig inledning

Mottagarens inkorg är full av mail, så det är viktigt att fånga deras intresse direkt. Tänk till på ämnesraden. Den är som rubriken på en artikel och kan vara avgörande för om mottagaren öppnar mailet eller inte. Börja med en personlig hälsning och känns det rätt, använd mottagarens namn. Uttryck dig kort och kraftfullt för att väcka nyfikenhet och intresse från första raden.

3. Fokus på mottagarens nytta

Istället för att enbart fokusera på din produkt eller tjänst, framhäv vilken nytta och fördelar mottagaren får av att använda den. Beskriv hur din lösning löser deras problem eller förbättrar deras situation. Mottagaren måste förstå vad de har att vinna på att läsa vidare.

4. Tydligt budskap

Håll ditt budskap tydligt och konkret. Undvik att överdriva eller använda för mycket branschjargon. Var kortfattad och fokusera på de viktigaste fördelarna. Använd enkla och begripliga ord så att mottagaren lätt kan förstå vad du vill kommunicera.

5. Call-to-action

Inkludera alltid en tydlig ”call-to-action” i ditt säljmail. Det kan vara att klicka på en länk för att veta mer, svara på mailet eller boka ett möte. Ge mottagaren ett konkret nästa steg att ta för att öka chanserna till ett gensvar.

6. Personlig touch

Försök att göra mailet personligt genom att relatera till personen. Kolla in personens Linkedin-profil. Kanske har ni gemensamma kontakter eller följer ni samma personer eller grupper? Eller finns det saker på deras hemsida som du kan relatera till? Det visar att du har tagit dig tid och att du verkligen är intresserad av att hjälpa dem.

7. Bevis och rekommendationer

Om möjligt, inkludera bevis på din produkts eller tjänsts effektivitet. Det kan vara kundrecensioner, kundcase eller statistik som styrker din påstådda nytta. Människor litar mer på rekommendationer från andra användare än på självpromotiva påståenden.

8. Anpassa utseendet

Tänk på att utseendet på ditt säljmail också spelar roll för att locka mottagarens intresse. Dela upp styckena, lägg in rubriker och mellanrubriker för en överskådlig struktur.

9. Testa och optimera

Avslutningsvis är det viktigt att du inte är rädd för att testa olika versioner av ditt säljmail. A/B-testa olika ämnesrader, formuleringar och call-to-action för att se vad som fungerar bäst för din målgrupp. Analysera resultaten och optimera ditt säljmail över tiden för att förbättra dess effektivitet.

Därför ska du lägga tid på din text

Många säljare börjar kontakten med en ny kund genom att först skicka ett säljmail för att när de sedan ringer kunna hänvisa till det. En välformulerad text kan vara ett kraftfullt och effektivt verktyg. effektivt sätt. När en text är tydlig och begriplig underlättar kommunikationen mellan dig och din potentiella kund, vilket minskar risken för missförstånd och ökar chansen att budskapet når fram på ett övertygande sätt.

Tycker du det är svårt att formulera dig? Då kan du prova att ta hjälp av gratisverktyget ChatGPT. Skriv in vad du vill att ditt säljmail ska handla om och ange hur långt (antal ord) det ska vara. Inom några sekunder har du grunden till ditt säljmail som du sen kan anpassa och ge din egen personliga touch!