Rörlig lön

Semesterlön – Rörlig del

2022/03/30

Alla har rätt till minst 25 dagars semester, och dagarna ligger till grund för vilken ersättning du ska få under din ledighet. Men vad gäller om du inte är fast anställd med fast lön? Här har vi samlat tre saker om semesterlön på rörliga delar.

1. Ledighet som nyanställd – Rörlig semesterlön enligt semesterlagen

Vad säger semesterlagen om rörlig semesterlön vid en nyanställning? Oavsett om det är en tillsvidareanställning eller en provanställning, kan det variera om du får ta semester eller inte under ditt första år på arbetsplatsen. Du har däremot oftast rätt till ledighet utan lön under första året, med undantag är om du påbörjade din anställning efter den 31 augusti 2017, då har du enligt semesterlagen endast rätt till fem obetalda semesterdagar. Det är relativt vanligt att nyanställda får förskottssemester men det krävs att du har en dialog om det med din arbetsgivare. Förskottssemester innebär att du kan vara ledig med betalt under samma förutsättningar som dina kollegor. Detta är däremot inte en rättighet enligt semesterlagen, men om du har kollektivavtal kan det finnas reglerat där.

2. Om du är tillfälligt anställd

Som tillfälligt anställd, exempelvis i ett projekt, har du alltid rätt till semester. Om din anställning däremot är kortare än 3 månader kan du ibland komma överens med din arbetsgivare om att inte fördela ut semester, då det kan anses överflödigt under den korta tiden. Istället kan ni då i ditt avtal bestämma att du ska få semesterersättning för den tid du arbetat. Din semesterersättning ska då även baseras på den rörliga delen av lönen. Ditt tillfälliga avtal ska heller inte skilja sig från ett fast avtal när det gäller semester, utan du har samma förutsättningar som andra anställda.

3. Semesterersättning under uppsägning

Oavsett om du själv säger upp dig eller av någon anledning blir uppsagd från ditt arbete är det inte ovanligt att vid uppsägningsdatumet ha semesterdagar kvar att ta ut. Huruvida man vill ha semester eller istället få det utbetalt i semesterersättning under uppsägningstiden är naturligtvis alldeles individuellt.

I vissa fall kan du välja att spara din semester, även om den är inplanerad sedan tidigare, och istället få den omvandlad till semesterersättning som betalas tillsammans med slutlönen. Men det finns några undantag. Arbetsgivaren får inte lägga ut semester under uppsägningstiden utan arbetstagarens tillåtelse, oavsett vem som är ansvarig för uppsägningen. En redan utlagd semester kan däremot återtas när det gäller en uppsägning från arbetsgivarens sida som inte beror på arbetstagaren personligen.

Om du säger upp dig själv har din arbetsgivare inte heller någon skyldighet att låta dig upphäva redan begärd och beviljad semester, och därmed kan dessa dagar inte tas ut som semesterersättning under uppsägning. I de flesta situationer brukar dock den anställde och arbetsgivaren själva kunna förhandla kring vad som sker med kvarstående semester och eventuell ersättning.


Vill du lära dig mer om semesterlön på rörliga delar? Ladda ner vår guide nedan!

Ladda ner vår guide Semester och ledighet