Anställningsavtal – Checklista

Checklista för framgångsrika säljare
Det räcker inte att bara läsa igenom anställningsavtalet en gång innan du skriver på det – speciellt inte om du söker jobb som säljare. Anställningsavtal för säljare är ofta mer komplexa och kräver därför grundlig granskning. Så att du kan gå in i din nya anställning med de bästa förutsättningarna – och utan att bli lurad. I den här guiden får du en checklista för att att granska anställningsavtalet!

Du får bland annat veta:

- Vilken som är den vanligaste tvisten mellan arbetsgivare och säljare – och hur undviker den! En hint, den handlar om rörlig lön.
- Hur du identifierar friskrivningar som kan kosta dig en del av semesterersättningen
- Hur du undviker orimliga konkurrensklausuler som kan begränsa dig om du vill byta jobb

Ladda ner guiden här!