Så stämde Karin sin chef för felaktig behandling

Konflikter på jobbet kan i värsta fall leda till både psykisk ohälsa
och otacksamma rättegångskostnader. I den här historien får vi
följa Karin, motsättningarna hon upplevde på sin arbetsplats och
hur det gick till när hon tog chefen till domstol.

Ladda ner guiden här!