Planering

Vilka KPI:er mäter du?

2022/03/29 • Emanuel Nilsson

Han föreläser om sina konstruktiva insikter och lärdomar från sin egen utbrändhet för att hjälpa människor att prestera och samtidigt må bra.

Jag hade ganska nyligen ett samtal med en duktig, driven och högpresterande person som jag känner. Han hade uttryckt behov av hjälp och input för att kombinera sitt starka engagemang i sitt företagande med välmående, det var därför han kontaktade mig. Han beskrev sig som perfektionist bland annat, men ju mer vi pratades vid vecka efter vecka insåg jag att han inte alls nödvändigtvis är en perfektionist. Utan snarare en väldigt skevt hårdfokuserad perfektionist i så fall, men samtidigt en slarver och nästan helt oengagerad i andra viktiga områden i livet. Områden som jag utifrån sett kunde se skulle göra honom gott att också bygga på.

Min fråga blev då vilka KPI:er han mäter? Dvs Key Performance Indicator. För som jag ser det så är det många viktiga områden som helt försummats. Han blev tyst i luren. Han hade inte tänkt riktigt så förut. Det blev sedan fokuset för våra fortsatta samtal om hur viktigt det är att mäta rätt saker, speciellt om man har en tendens att satsa fullt ut på det man mäter hur smalt det än må vara.

”Det som mäts blir gjort” har jag läst och hört från otaliga företagsledare. Det ligger något viktigt i det. Men det vi bör tänka på är att vi mäter rätt saker, så att vi använder det till vår fördel och inte till vår nackdel. Att vi dessutom mäter rätt antal saker och med rätt prioriteringsordning. Så vi inte springer genom livet utifrån för snäva KPI:er och missar andra viktiga områden.

Stanna upp ibland och reflektera och omvärdera då och då. Vilka KPI:er mäter du egentligen? Vissa kan vara medvetna andra mer omedvetna.