Varför ska jag ha en jurist som är specialiserad på rörlig lön?

2018/02/14

Att ha koll på sin rörliga lön är inte alltid enkelt. Varken du eller din arbetsgivare är experter på ämnet och bristen på kunskap kan orsaka problem för er båda. Ibland kan det vara värt att be om juridisk hjälp, men vilken typ av jurist ska man vända sig till och varför? Vi går igenom svårigheterna med rörlig lön och vad en specialiserad jurist kan hjälpa till med.

Skillnaden mellan rörlig och fast lön

Ett problem med anställningsavtal för rörliga löner är att de ofta är flera sidor långa och innehåller många tolkningsfrågor. En miss i avtalet kan leda till konsekvenser på flera håll och påverka alltifrån semester till pension. Här blir det extra viktigt för dig som arbetstagare att verkligen kunna definiera vad det är som skrivs under. Och om avtalet är otydligt – be om hjälp. Rörlig lön är ett brett begrepp som kan ha flera olika betydelser, är du säker på att du och din arbetsgivare har samma uppfattning om vad som gäller?

De flesta förknippar begreppet med provision och menar att rörlig lön är detsamma som att få en viss procents provision på det man säljer. Och så kan det också vara, ibland! Men rörlig lön kan också vara en form av bonus som din arbetsgivare betalar ut i enlighet med avtalet, det behöver inte ens ske på regelbunden basis.

Brist på kunskap kring rörlig lön

Vi ser att det finns en märkbar kunskapsbrist på frågor som rör provisionsbaserade avtal, både hos arbetsgivare, arbetstagare och jurister. Inte alls konstigt med tanke på att majoriteten av dagens arbetsmarknad bygger på villkor baserade på fasta löner. När något blivit fel i ett avtal handlar det ofta om missförstånd till följd av okunskap. Många arbetsgivare vill göra rätt men är ovana vid hur man till exempel betalar ut semesterersättning på provision. Detta ställer högre krav på dig som arbetstagare, i en anställning med rörlig lön är det du som ska bevisa för arbetsgivaren varför du har rätt till en viss summa – en situation alla kanske inte är helt bekväma i. Och det är också helt okej, uppbackning finns att få!

Missförstånd med rörlig lön

Det händer att arbetstagare med rörlig lön går en hel anställning utan att märka av konsekvenserna av en miss i avtalet – och plötsligt smäller det till. Ett klassiskt exempel är när en anställning upphör och arbetstagaren missat delen i avtalet som handlade om intjänad provision vid uppsägning. En arbetstagare drar in en affär på 100 000 kronor en månad före uppsägning och blir sedan nekad provision av chefen. Chefen hänvisar till avtalet och menar att han har rätt att neka provisionen då fakturering från kund sker först efter uppsägningen. Arbetstagaren räknas då inte längre som en del av företaget och ska inte ha någon provision. Samma sak kan hända när en person blir arbetsbefriad, arbetstagaren kan gå miste om affärerna som drogs in månaderna innan om kunden inte hinner fakturera innan arbetstagaren lämnar tjänsten. Allt detta måste avtalas.

Varför behöver jag med rörlig lön en jurist?

  • Avtalen med rörlig lön är mer komplexa och kräver extra tolkning.
  • Det finns brist på kunskap kring den här typen av avtal både bland arbetstagare, arbetsgivare och jurister. Du behöver kunskap för att förstå dina rättigheter.
  • En miss i avtalet för den rörliga lönen kan påverka andra förmåner i anställningen negativt, semester, pension och föräldrapenning till exempel.
Vad kan en specialiserad jurist erbjuda mig?

En jurist som är specialiserad på ämnet har mer att relatera till. När det kommer till rörlig lön är lagen inte alltid relevant, det finns inga direkta lagstöd för den här typen av avtal utan man får göra egna bedömningar utifrån liknande fall. Under utbildningen läser jurister vanligtvis mycket lite arbetsrätt och ännu mindre om rörlig lön. Kunskap om rörlig lön kommer därmed främst genom erfarenhet – något endast en jurist med expertis inom ämnet kan erbjuda.

Sammanfattningsvis – det går inte alltid att läsa sig till lösningar. Arbetsrätt som område handlar mycket om att människan ska stå i fokus och en jurist som är specialiserad på rörlig lön rör sig mer åt det affärsjuridiska hållet där avtalsvillkoren är hårdare och klimatet mer resultatinriktat. Du som säljare har en unik arbetssituation och behöver en jurist som kan relatera till branschen.

Har du frågor kring anställningsavtalet? Vi hjälper dig läsa det finstilta! Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen.