3 saker du med rörlig lön bör ta upp i ditt lönesamtal

2018/05/23

Lönestatistik, mål och prestation är bara några saker som är bra att vara förberedd på när du ska diskutera lön med din arbetsgivare. För dig som har rörlig lön finns 3 andra särskilt viktiga saker du måste ta upp i ditt lönesamtal. Här listar vi dem!

1. Diskutera både din fasta och rörliga lön

Som säljare har du oftast en andel fast lön och en andel rörlig. I ditt lönesamtal är det viktigt att du ser till att förhandla om båda två, och att framför allt inte glömma bort de rörliga lönedelarna. Dessa ska också revideras i takt med såväl din individuella prestation som verksamhetens utveckling och mål.

 Se även till att din andel fasta lön är större än den rörliga. Med en liten andel fast lön och en övervägande del rörlig tar du stor risk. En större risk bör också alltid medge en högre provision, vilket är viktigt att diskutera under ett lönesamtal. Samtidigt ska den rörliga delen totalt sett kunna ge högre lön, till skillnad från om du enbart hade en fast månadslön. Men oavsett om du har en stor del rörlig lön, eller om majoriteten av din lön utgörs av en fast så är det alltid bra att kunna hänvisa till aktuell lönestatistik för säljare under ditt lönesamtal. 

2. Målen i förhållande till lönen

Som säljare har du oftast ett antal uppsatta resultatmål, dels för din individuella prestation och dels för verksamhetens övergripande resultat. I ett lönesamtal är det viktigt att diskutera hur framför allt dina rörliga lönedelar hänger ihop med dessa mål. Har målen sedan sist generellt blivit mer omfattande? Har deadlines blivit kortare? Har du fått nya ansvarsområden? Målen ska inte bara vara rimliga, utan även enkla att förstå och mäta. 

Diskutera vad som förväntas av dig och vad du förväntar dig av verksamheten. Glöm heller inte att lyfta argument utifrån din prestation kring tidigare uppnådda mål och ge även förslag på nya, kommande säljmål som kan ligga till grund för förändrad rörlig lön.

3. Prata om sådant som påverkas av lönen

Det är inte bara summan som kommer in på kontot varje månad som är målet med ett lönesamtal. Flera andra faktorer påverkas av din lön, och som säljare med rörliga lönedelar är det viktigt att vara uppdaterad kring vad som gäller för till exempel pension, sjukförsäkring eller föräldrapenning, och att veta vad detta baseras på.

Ofta krävs till exempel att du och din arbetsgivare särskilt avtalar om tjänstepension, eftersom detta inte är en allmän rätt. Det är inte helt ovanligt att arbetsgivare vill avtala om att pensionen endast ska beräknas på den fasta delen av lönen. Här gäller det att vara uppmärksam eftersom det kan få ganska stora konsekvenser beroende på hur stor del av din lön som är rörlig. När det gäller sjukförsäkring och föräldrapenning så ska även provisionsdelen av lönen räknas med när din inkomst fastställs. Se till att ha koll på ditt avtal för att kunna föra en öppen diskussion kring sådant som också påverkas av lönen.